VALET. Sverigedemokraterna har släppt sitt valmanifest för 2018. På ytan har partiet tuffat till sin invandringspolitik något, men samtidigt liberaliseras partiet i många andra frågor.

Igår släppte Sverigedemokraterna sitt valmanifest för årets val. Redan tidigare i veckan noterade Nordfront att SD, trots att partiet förra helgen gick ut med att de skulle fortsätta sin kompromissande politik gentemot de övriga riksdagspartierna, tog ett steg åt rätt håll och började tala om återvandring av invandrare som inte passar in i Sverige. Detta är också en av de nya sakerna i valmanifestet som etablerade medier tagit fasta på.

Etablerade medier menar att SD profilerar sig hårdare i invandringsfrågan som svar på att partiet börjat gå bakåt i opinionsmätningar. SD blöder väljare till Moderaterna som i sann kappvändaranda efter Fredrik ”öppna era hjärtan” Reinfeldts avgång börjat förespråka en invandringspolitik som påminner om SD:s.

SD:s nya ställningstagande kan också ses som ett svar på Nordiska motståndsrörelsens valplattform som har hemskickning av merparten av den utomeuropeiska befolkningen i Sverige som en av huvudpunkterna.

En annan teori är att SD, genom att lyfta återvandringsfrågan, gör det svårare för Alternativ för Sverige (AfS) att angripa partiet för att vara för liberalt i invandringsfrågan. AfS drivs av uteslutna sverigedemokrater och förväntas positionera sig ”till höger” om SD men utan att vara explicit etnonationalistiska. Enligt rykten ska AfS lansera sin valrörelse och presentera sin politik i början av mars och SD:s nya ställningstagande för återvandringspolitik gör det svårare för AfS att rättfärdiga sin existens i väljarnas ögon då de två partiernas politik förmodligen kommer bli för likartad i invandringsfrågan.

Noteras bör dock att återvandringen SD föreslår är helt frivillig bortsett från grovt kriminella invandrare som partiet vill utvisa i högre utsträckning än vad som görs idag. Det är alltså i mycket ett slag i luften som på inget sätt kommer säkra svenska folkets överlevnad.

I den nya valplattformen är dessutom orden integration och assimilation helt strukna. 2014 talade SD om en återgång till den assimileringspolitik ”som gällde fram till mitten av 1970-talet”, alltså innan Sverige blev en mångkultur. Med detta måste ha menats att invandrare på egen hand skulle försvenskas, vilket är helt orealistiskt när man – som SD nu 2018 gör – accepterar att miljontals utomeuropéer bor i Sverige och tillåts bilda etniska enklaver här.

2014 förespråkade också SD att all statlig integrationspolitik, som i grund och botten handlar om att ge invandrare resurser och förmåner, skulle avskaffas. Den enda integrationspolitik som skulle finnas var språkundervisning och information om hur det svenska samhället fungerar. Men i årets valplattform duckar SD frågan om integrationspolitik helt och man kan anta att det ska tolkas som att partiet i tysthet närmat sig de övriga riksdagspartierna.

Alltså: SD accepterar det mångkulturella samhället och svenska folkets snabba marginalisering till en minoritet i det egna landet. Men för att skydda sig från kritik från de som faktiskt vill bevara Sverige svenskt börjar SD använda ordet ”återvandring” som är vad konkurrenterna förespråkar. Genom att använda det begreppet försöker SD blanda bort korten och dölja det faktum att återvandringen partiet förespråkar är fullständigt otillräcklig – ett svek och bedrägeri, helt enkelt.

Otydlighet i NATO-frågan
2014 tog SD även tydlig ställning till NATO när man sa nej till ett svenskt medlemskap i krigsalliansen. I år säger partiet inget om ett NATO-medlemskap och argumenterar inte för alliansfrihet även om man nämner att det är Sveriges nuvarande status. Partiet uttalar sig också tillsynes positivt om det fördjupade partnerskapssamarbete som Sverige ingått med NATO. ”Genom partnerskapet med Nato skapas utökade samarbetsmöjligheter inför internationella insatser”, heter det i dokumentet.

Detta pekar på att SD när de släppte igenom värdlandsavtalet med NATO i riksdagen 2016 var helt oärliga i sina ”protester” mot det beslutet. SD vägrade då att göra gemensam sak med Vänsterpartiet och på så vis fördröja värdlandsavtalet. Istället för att rösta tillsammans med V så ”reserverade” sig SD mot riksdagens beslut, vilket innebar att beslutet omedelbart gick igenom. Noterbart var också att SD inte bedrev någon opinionsbildande verksamhet mot beslutet inför omröstningen, istället utsattes SD för lobbyism från borgerligt håll. Att SD kommer vika sig helt och acceptera ett fullvärdigt NATO-medlemskap när en framtida borgerlig regering lyfter frågan är något jag finner extremt sannolikt.

Ett svenskt NATO-medlemskap vore ytterligare ett steg bort från nationell självständighet och riskerar bara att dra in oss i konflikter bortom vårt närområde som vi inte har något intresse i. Ett enat Norden eller ett defensivt nordiskt försvarssamarbete hade mycket bättre tjänat våra intressen. Även SD talar om ”ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete”, men detta är problematiskt när det görs utan reservationer mot NATO då både Norge och Danmark är med i krigsalliansen idag. SD:s politik kan alltså leda till att Sverige fortsätter att närma sig NATO och på så vis eldar på den helt meningslösa och artificiella ”konflikten” med Ryssland.

SD skriver under på rysshetsen
Att vindarna blåser åt detta håll bekräftas också av att SD nu rätat in sig i de etablerade partierna och mediernas led vad gäller synen på Ryssland. I årets valplattform heter det att ”Ryssland uppträder aggressivt och nya konflikter blossar upp i vårt närområde” – en beskrivning som påminner om MSB:s alarmistiska propagandafilm som mellan raderna anklagade Ryssland för att planera krig mot Sverige och mer eller mindre öppet anklagade SD och Motståndsrörelsen för att vara ett hot mot rikets säkerhet.

Vidare menar SD under rubriken ”Utrikespolitik” att Sverige måste ta fram ”en långsiktig strategi för att främja mänskliga fri- och rättigheter i Ryssland”. Svenska staten måste alltså snabbt understödja en liberal statskupp i Ryssland så att landet får prideparader, obligatorisk dildoutbildning på dagis, offentligt finansierade könsbyten och annan (((kulturmarxistisk))) samhällspest? Annars kommer Ryssland invadera Sverige och göra oss svenskar till anständiga människor igen?

Personligen tänker jag i alla fall lägga det på minnet att SD öppet sagt att Sverige ska påverka rysk inrikespolitik och peka ut SD som hycklare om de, som de andra riksdagspartierna, börjar sprida konspirationsteorier om att Ryssland influerar svensk politik mer än vad något annat land gör.

Ett sionistiskt dokument
Att det är suspekta element inom SD som tagit kontrollen över utrikespolitiken känns uppenbart när man noterar partiets utrikespolitiska ställningstaganden i Mellanöstern. SD följer i Donald Trumps fotspår och menar att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Detta är nytt för i år och en uppenbart oviktig fråga för svenska folket, men partiets judiska anhängare jublar säkert över detta och kommer nog att använda det för att försöka locka över fler sionister till partiet.

Ett ytterligare slag i ansiktet mot palestinierna som bor kvar i Mellanöstern riktar SD när de kräver att allt svenskt bistånd till den palestinska myndigheten ska avvecklas. Detta småsinta och uppenbart sionistiskt motiverade drag görs samtidigt som SD skryter över att de varit de mest biståndsvänliga partiet de senaste åren.

SD stödjer också ett fritt Kurdistan, vilket ligger i linje med staten Israels geopolitiska intressen då kurdisk självständighet skulle försvaga Israels grannländer. Nu när Islamska staten och upproret i Syrien börjat dö ut verkar sionisternas nästa plan vara att använda kurderna för att upprätthålla instabiliteten i regionen, något som alltså gynnar Israel men inte Europa och Sverige.

Norden och EU
En av de positiva sakerna med den nya valplattformen från SD är att den är anti-EU och pro-Norden. Tidigare har SD haft ökat nordiskt samarbete som en mindre punkt, men i årets valplattform är det en egen rubrik. SD går inte lika långt som Motståndsrörelsen men lyfter i alla fall fram ett ökat nordiskt samarbete som önskvärt och talar till och med om ”nordisk integration” och vill utreda möjligheterna för en framtida nordisk valutaunion.

Förmodligen är dock frågan om EU-motstånd en fråga som SD väldigt opassande kommer vika sig i, alltså att de i teorin och på papper är för ett utträde men att de inte aktivt kommer driva frågan. Efter att EU-motståndet nådde sin höjdpunkt runt Brexit-omröstningen känns det som att frågan kommit av sig och (((globalister))) som George Soros tror nu att de kan stoppa Brexit. Alltså vore det bra att lyfta frågan om ett EU-utträde i Sverige och andra nordiska EU-länder så att unionen inte lyckas slå klorna i Storbritannien och hålla kvar landet i EU. Alternativmedier borde försöka pressa SD till att driva EU-frågan då EU uppenbarligen går i konflikt med alla medlemsländer som inför en restriktiv invandringspolitik.


  • Publicerad:
    2018-02-16 20:50