DISKRIMINERING. Sverigedemokratisk Ungdom har fått avslag på sin bidragsansökan. Nu har ungdomsförbundet lagt upp ett ljudklipp på Youtube som spelades in när de konfronterade ungdomsstyrelsen som gett dem avslag.

Sverigedemokratisk Ungdom fick för tredje året i rad avslag på sin ansökan om statsbidrag. Avslaget grundade sig på en ren teknikalitet, men när SDU konfronterar ungdomsstyrelsen och påvisar att det finns flera brister i andra ansökningar som beviljats får de bara flyktiga svar. Man lyckas även påvisa att en av tjänstemännen bakom avslaget kan ha varit jävig.


  • Publicerad:
    2014-02-11 17:45