SVERIGE. SDU avsåg genomföra en kupp mot Föreningen Nordens Ungdomsförbund, enligt tidigare uppgifter i hopp om att kunna lägga beslag på flera hundra tusen kronor. Dessa planer dras dock nu tillbaka sedan informationen läckt ut och aktivt spridits av media.

I helgen har Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) årsmöte och det ska i kväll beslutas om delegater till förbundsstämman. I samband med detta har William Hahne, Sverigedemokratisk ungdoms vice ordförande, i ett brev uppmanat till kupp mot organisationen. Han menade att om tillräckligt många SDU:are blev medlemmar skulle det bli lätt att uppnå majoritet eftersom så få personer brukar närvara på FNUF:s stämma.

”Vi har alltså en mycket god möjlighet att helt enkelt kuppa hela föreningen, ta kontroll över hundratusentals kronor, heltidsanställningar, lokaler och dylikt”, ska Hahne ha skrivit i brevet.

Nu har emellertid information om planerna läckt ut i media och tweets har lagts upp där folk uppmanas att bli medlemmar för att stoppa SDU:arnas möjligheter till att komma in i styrelsen. Hahne skriver på sin Facebooksida att SDU:s intentioner förvanskats av media och att SDU inte avsåg ta över FNUF för egen vinning utan för att ”väcka liv i organisationen som i dag är en hopplös slumrande pappersförening”.

Thorgny Arwidson, förbundsordförande i FNUF, är lättad över tillbakadragandet av SDU:s planer.

— Det känns skönt och visar att den vi kan hålla tillbaka den här typen av organisationer, säger han.

Källa:
SDU blåser av kuppen – skyller på media


  • Publicerad:
    2014-02-02 22:30