IDEOLOGI. Motståndsrörelsen Joakim Blixt, en av gruppcheferna i Näste 1, lyfter här frågan om vikten av att ha en radikal framtoning. Varför är det egentligen viktigt att vara radikal och varför är det dåligt att vara reaktionär?

motstandsrorelsen

Jag vill påstå att det enda sanna motståndet i Sverige idag mot våra fiender, utgörs av oss i Motståndsrörelsen. Vi vet vad problemen är och vad som måste göras för att rädda rasen och vi räds inte att tala öppet om det. Ni måste förstå att hela samhället som vi lever i är genomruttet och det enda alternativet för oss är att rasera det och bygga om samhället från grunden. Vi kan inte slänga ut politikerna och sedan göra små förändringar här och där. Politikerna är ett irritationsmoment som står i vår väg men den verkliga fienden finns bakom dem.

Motståndsrörelsen har från dag ett haft ett klart mål och oavsett vad som stått i dess väg har organisationen marscherat framåt. I tider av motgångar och stiltje har organisationen levt vidare och följt den nationalsocialistiska kompassen. ”Genom kamp till seger” är inte en tom fras vi bland annat har på våra affischer, det är ett motto som varit genomgående under hela organisationens historia. Det har aldrig spelat någon roll vilka som stått i vägen, om det så varit meningsmotståndare eller poliser som aktivisterna stött på utan man har hela tiden gått framåt för Norden och för nationalsocialismen.

Vi strävar konstant efter att ta nästa steg i kampen och jag är övertygad om att det är just det som gjort att Motståndsrörelsen överlevt medan andra organisationer och partier gått under. Vi har något som andra inte haft: hängivna och offervilliga gatuaktivister som gör allt för kampen. Den revolutionära andan bland aktivisterna är stöttepelaren och det som genom alla år fört organisationen mot målet.

Sionisterna utgör hotet mot vår fortsatta existens och därför är det viktigt att aldrig vackla med blicken åt något annat håll. Populister och reaktionärer är några som hellre ser att blicken skulle fokuseras åt annat håll. Som exempel kan jag ju nämna det påstådda hot som dessa krafter menar att muslimerna utgör. Detta kära läsare är väldigt viktigt att hålla koll på, för krafter likt dessa har en tendens att dyka upp lite varstans. När de gör det måste vi snabbt och kraftfullt, likt ett slagsmål mot en antagonist, attackera och oskadliggöra det för att deras tankar inte ska få fäste. Min åsikt är att det reaktionära synsättet är och har alltid varit rörelsens cancer. Likt cancer måste det åtgärdas i tidigt stadie, innan det sprids vidare till övriga delar av organisationens kropp.

Muslimerna är inte våra fiender och jag är övertygad om att de aldrig kommer att bli det, därför finns det ingen anledning för oss att föra krig mot dem. Människor i kommentarsfälten poängterar det som alla vet, nämligen vilka som är överrepresenterade som förövare i gruppvåldtäkter, rån och mord. Ska man tala i termer av symptom är det i så fall mer lämpligt att tala om vilka folkgrupper det rör sig om, inte vilken religion de har. Alldeles oavsett om dessa symptom hatar svenskar ber jag er ta en funderare på vilka det är som ligger bakom massinvandringen och mångkulturen. Vi pekar på elden och inte på röken. Vilka är det som gett dessa svenskfientliga symptom möjlighet att befinna sig i vårt land och bedriva sitt svenskhat?

Tanken med denna text och skälet till att jag här för fram mina funderingar, är att jag vill skapa en debatt och få folk att förstå att tiden sedan länge är borta för att försöka diskutera med fienden och att leta efter andra syndabockar (läs: invandrarna) som sticker mindre i folks ögon när vi talar om dem. Om invandrarnas kriminalitet och kostnader för Sverige spelar en grundläggande roll, borde judarna med samma logik vara rena mönstermedborgarna då de jämfört med invandrarna beter sig civiliserat då de inte begår samma primitiva typ av kriminalitet och inte belastar bidragssystemen. Med denna logik är alltså judarna rena mönstermedborgarna, ja rentav önskvärda. Men alla som är det minsta insatta i judefrågan, vår ras ödesfråga, vet att det inte går att resonera på detta sätt. Det är ju judar som öppnat portarna för alla främlingar från första början.

Jag vill genom dessa rader väcka en förståelse för det revolutionära synsättet och inte nödvändigtvis få alla att bli revolutionärer över en dag, men att någonstans så ett frö hos er så att ni förstår varför det revolutionära levnads- och synsättet är det som kommer rädda rasen och skapa ett fritt och enat Norden för framtida generationer.

Väl mött så ses vi på gatorna kamrater!

/Joakim Blixt, Näste 1


  • Publicerad:
    2015-09-06 15:40