SVERIGE. I takt med att massinvandringen ökat har även segregationen ökat i Sverige.

Det är Dagens Samhälle som gjort en granskning som visar att segregationen ökat i 209 av Sveriges kommuner under de senaste tio åren. Från att ha varit påtaglig endast i sju kommuner på 1990-talet är segregationen numera påtaglig i 70 kommuner. Definitionen som används är att över 30 procent av kommunens invånare skulle behöva flytta för att göra andelen invandrare jämnt fördelad över hela kommunen.

— Vi ser i nästan alla städer med befolkningsökning att gränsen mellan utanförskap och innanförskap blir allt skarpare, säger Martin Grander, som forskar i Urban integ­ration på Malmö högskola.

Botkyrka, Trollhättan, Borlänge, Kristianstad och Landskrona är de kommuner som anses ha störst segregation. Uppvidinge, Vännäs, Norsjö, Berg och Överkalix är de kommuner där segregationen ökat mest de senaste tio åren.

Dagens Samhälle sammanfattar sin statistik på följande sätt:

När DS granskar segregationen tar Botkyrka platsen som Sveriges mest segregerade kommun. I majoriteten av de 20 kommuner som toppar listan handlar det inte om någon dramatisk förändring. Det såg nästan likadant ut 2005. De nytillkomna utlandsfödda har i hög grad hamnat i kommundelar som redan domineras av invånare med utländsk bakgrund. För två kommuner – Borlänge och Sandviken – handlar det dock om en påtagligt förstärkt segregation på tio år.

I Sveriges mest segregerade kommun, Botkyrka, där andelen invandrare är över 57 procent vill kommunen ”uppmuntras en ökad uppblandning” och har det som mål när man bygger nya bostäder. Varför det är viktigt att folk lever blandat när alla ändå är ”lika mycket värda” och varför påtvingad uppblandning är önskvärd framgår inte i Dagens Samhälles artikel.

Källa:
Segregationen ökar i 209 kommuner


  • Publicerad:
    2016-05-14 13:55