En ungersk advokat vid namn Futo Barnabas har nyligen uppmanat de Ungerska myndigheterna att åtala ”nazistjägaren” Efraim Zuroff för att ha spridit falska anklagelser mot en man som denne påstått vara krigsförbrytare. Efraim Zuroff är chef för Simon Wiesenthal-centret i Israel.

Zuroff har vittnat inför åklagare i Budapest och hävdat att en man vid namn Laszlo Csatary är en krigsförbrytare som organiserat deportationer av ”ungerska judar” från staden Kosice åren 1941 och 1944. Totalt ska det ha rört sig om 15.000 deporterade judar.

Under förra veckan avfärdade de ungerska åklagarna Zuroffs uppgifter kring deportationerna år 1941 som ogrundade, men man undersöker fortfarande de uppgifter som rör deportationerna år 1944.

Enligt advokat Barnabas finns det ”giltiga skäl att tro att Zuroff medvetet riktat falska anklagelser [mot Csatary]”.

När den judiska nyhetstjänsten JTA kontaktar åklagarmyndigheten i Budapest  uppger en talesman för myndigheten att hon inte känner till någon pågående utredning mot Zuroff, detta trots att en anmälan mot honom redan upprättats.


  • Publicerad:
    2012-08-14 21:26