FINLAND Den finska nationella organisationen Sinimusta Liike arrangerade nyligen ett höstläger.

Den finska nationella organisationen Sinimusta Liike, (Blåsvarta rörelsen), arrangerade i slutet på oktober sin första större sammankomst.

Evenemanget var ett höstläger, där medlemmar tränade kampsport, genomgick olika utbildningar och lyssnade på föredrag. Bland annat av partiledaren Tuukka Kuru och partiets generalsekreterare Terhi Kiemunki.

Lägret skulle förbereda medlemmarna för framtida partiarbete.

Organisationen samlar för närvarande in namnunderskrifter för att kunna bilda ett parti i Finland. Hittills har de samlat in 3200 namn elektroniskt och flera hundra namn på papper. För att kunna bilda parti måste de samla på sig 5000 namnunderskrifter, och tidsmålet är om sex månader.

Om man är finsk medborgare och vill hjälpa till kan man skriva på namninsamlingen här.