Den judiske historikern Tony Judt skulle tala i en lokal som hyrts av polska konsulatet i New York, men efter samtal från de judiska lobbygrupperna ADL och American Jewish Committee ställdes mötet in med endast en timmes varsel. Anledningen var att Judt är kritisk mot den israeliska lobbyn i USA.

Historikern Tony Judt vid New York-universitet skulle den fjärde oktober hålla ett föredrag inför en ideell organisation som hyrt utrymme hos polska konsulatet i New York. Ämnet var den israeliska lobbyn i USA som Judt på grund av dess metoder anser förhindrar en riktig debatt. En timme innan föredraget skulle hållas ställdes mötet in, detta eftersom två av dessa lobbyorganisationer kontaktat polska konsulatet.

Chef för konsulatet, Krzysztof Kasprzyk, berättar för Washington Post att lobbyorganisationerna ADL och American Jewish Committee ringt varsitt samtal och att han på inrådan av dessa ställt in mötet.

”Telefonsamtalen var mycket stilfulla men skulle kunna tolkas som ett utövande av finkänslig påtryckning”, säger Kasprzyk. ”Det är uppenbart – vi är vuxna och vårt IQ är högt nog att förstå detta.”

Båda organisationerna har förnekat att de i samtalen utövat påtryckningar mot polska konsulatet och anklagar professor Judt för ”konspirationsteorier”.

Men trots detta förnekande är det exakt sådan verksamhet dessa två organisationer arbetar med. Lobbyarbetet har, allra mest sedan 1945, också varit ytterst effektivt vad gäller att påverka lagstiftning och politiska instanser i västerlandet. Exempelvis var just American Jewish Committee en av de sionistorganisationer som låg bakom den första svenska hetslagstiftningen (”Lex Åberg”) genom att de framtvingade detta beslut från den svenska regeringen.

Relaterade artiklar:
Washington Post: Sparks Fly Over Israel Criticism.
Fakta bakom åtalen och domarna mot Einar Åberg 1946-1956.
USA:s utrikespolitik, inget för amerikaner.


  • Publicerad:
    2006-10-15 00:00