JUDEFRÅGAN. Denna artikel är en genomgång av den makt som den kristna sionismen har i västerlandet. USA som är världens mäktigaste nation kommer speciellt att tas upp då den kristna sionistiska rörelsen är som starkast där.

Dr. Stephen Sizers föredrag är värt att titta på. Hans sammanfattning om ämnet på engelska är genomtänkt och lättförståeligt.

Upptakten till dagens samarbete
När sionisterna fick allt mer inflytande över utbildningen av den judiska ungdomen började de arbeta in i det judiska folklagret att kristendomen hade sprungit ut ur judendomen och att Jesus var jude. Judisk syn under historien var betydligt mer fientlig mot kristna och Jesus samt Maria. En av anledningarna till den mer neutrala synen var att sionisterna såg en potentiell politisk fördel att hålla sig på god fot med de kristna evangelisterna som stödde det judiska folket. American Israel Political Affaris Committtee (AIPAC) och Anti-Defamation League (ADL) började fokusera allt mer på att påverka den evangeliska gruppen. Efter sexdagarskriget 1967 lyckades Israel ockupera resten av Jerusalem. L. Nelson Bell som var redaktör för Christianity Today skrev i juli 1967.

That for the first time in more than 2,000 years Jerusalem is now completely in the hands of the Jews gives the student of the Bible a thrill and a renewed faith in the accuracy and validity of the Bible.

Anledningen till upprymdheten var att ett delmål av de bibliska profetiorna hade slagit in, ett steg närmare till Jesu återkomst.

Billy Graham 1900-talets stora evangelist var en enligt honom själv en spirituell rådgivare åt många amerikanska presidenter. Han stödde Israel och det judiska folket, men inte ovillkorligt, han och Richard Nixon ogillade de mer liberala och kommunistiska judarna i USA, de beklagade sig över den makt dessa judar hade i den amerikanska politiken. Detta offentliggjordes senare när inspelade samtal i Vita huset mellan Nixon och Graham släpptes. När Graham dog skrev Times of Israel en läsvärd artikel om Grahams relation med det judiska folket. New York Times tar upp Nixons attityd till de kommunistiska judarna i USA.

Under 70-talet förnyades denna sionistiska kultivering när Likud tog makten i Israel. Terroristledaren Menachem Begin som representerade Likud blev vald till premiärminister av det judiska folket. Likud tog till vara på den upprymdhet som fanns hos de kristna evangelisterna. I sitt syfte att expandera Israels gränser sökte staten Israel stöd av de kristna evangelisterna i USA. De kristna evangelisternas tro på att Jesus kommer tillbaka så fort judarna har återvänt till Israel och acceptansens för de bibliska gränserna för Israel gjorde att bägge parterna slöt sig samman för att influera den amerikanska politiken. När den dåvarande presidenten Jimmy Carter sa att han stödde mänskliga rättigheter och ett palestinskt hemland så reagerade de evangeliska kristna och de judiska lobbyorganisationerna med att publicera annonser i pressen om vikten av en kritisk hållning gentemot FN:s fredskonferens om Mellanöstern. I de stora tidningarna i USA publicerades reklam om evangelisternas ställningstagande.

We affirm as evangelicals our belief in the promised land to the Jewish people . . . . We would view with grave concern any effort to carve out of the Jewish homeland another nation or political entity.

Carter kom från en kristen evangelisk bakgrund och hade fått stöd av de kristna i presidentvalet. En förre detta arbetare för American Jewish Committee, Jerry Strober, sa detta till tidningen Newsweek:

[The evangelicals] are Carter’s constituency and he [had] better listen to them . . .The real source of strength the Jews have in this country is from the evangelicals.

Efter hans uttalande om Palestina så motarbetade de kristna och judiska lobbygrupperna evangelisternas stöd till honom, istället blev det Ronald Reagan i nästa presidentval som fick dem. Reagan själv hade evangeliska tankar och i ett samtal med Tom Dine ordförande för AIPAC sa han:

I turn back to your ancient prophets in the Old Testament and the signs foretelling Armageddon, and I find myself wondering if we’re the generation that is going to see that come about.

Jerry Falwell som var evangelisk pastor fick sitt egna privata jetplan av den israeliska staten så att han kunde sprida sitt budskap ännu mer. När Israel bombade Iraks kärnkraftverk 1981 så ringde Begin inte till Reagan först utan till Falwell. Han bad Falwell att förklara varför kärnkraftverket bombades till den kristna gruppen i USA i ett led att påverka den amerikanska opinion till Israels fördel.

Armageddon
Tanken om ett armageddon har funnits inom den kristna sionistiska rörelsen länge. Över tid har den fått mer utrymme som idé inom rörelsen. Armageddon är en del av det profetiska skeendet som krävs för att Jesus skall återkomma. Armaggedon är följande:

The battle of Armageddon is a great, future war that will be fought at Mount Megiddo. This will be the most terrifying and destructive of all wars mankind will experience. The main difference between this and other wars is that the outcome is sure: we know who the winner is! This battle will be fought by men and by spiritual forces. Jesus Christ will return in the midst of this war to prove His power and might. He wins! He will judge the nations of the world and establish His kingdom.

See Revelation, chapter 16, where the preparation for the battle is described in verses 12-16. Read also, chapters 17-20. This “battle” is the final world war and it is more than just a physical war. All of the forces of good and evil will be fighting for power. Jesus wins, and then establishes His reign on earth for one thousand years.

Detta betyder politiskt att de kristna inte ryggar för att starta ett världskrig, ett sista armageddon där de anser sig vara styrkorna till Jesus Kristus och därför kommer att vinna detta världskrig. Efter det vunna kriget återskapar Jesus sitt rike. Pastor John Hagee ger ut böcker och videokassetter där han förklarar att nästa krig i Mellanöstern kommer vara det sista kriget och när inte det inträffar så går det vidare, man skjuter upp armageddon precis som Jehovas vittnen får skjuta upp domedagen när den inte inträffar. Gång på gång försöker man hitta olika järtecken för att hitta starten på den slutgiltiga tiden. De använder bibeln för att tolka dagens politiska händelser, därför är det inte ovanligt att dagens nationer likställs med bibliska fiender till Israel. Iran är perserna som vid tillfällen var judarnas fiender, då sionisterna ser Iran som fiende idag är det endast en ouppklarad över 2 000-årig konflikt som gärna får återupptas med atombombsanfall för att starta armageddon. Samtidigt används liknelser mellan bibliska personer som hjälpte judarna och dagens politiker som hjälper judarna. Donald Trump likställs med den judiska hjältinnan Esther. Något som den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo absolut tror är en möjlighet.

The announcement was music to the ears of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

”He did it again. First, he recognized Jerusalem as Israel’s capital and moved the embassy here. Then he pulled out of the disastrous Iran treaty and reimposed sanctions. But now he did something of equal historic importance: he recognized Israel’s sovereignty over the Golan Heights,” Netanyahu told reporters at a press conference.

Netanyahu called it a “Purim miracle,” as Jews around the world celebrate how God saved them, through Esther from the evil Haman and the Persians. With modern-day Persians in Iran threatening them now and with President Trump boldly making moves in support of Israel, it begged for an obvious question.

“Could it be that President Trump right now has been sort of raised for such a time as this, just like Queen Esther, to help save the Jewish people from the Iranian menace?” Mitchell asked Pompeo.

“As a Christian, I certainly believe that’s possible,” he replied. “It was remarkable – so we were down in the tunnels where we could see 3,000 years ago, and 2,000 years ago – if I have the history just right – to see the remarkable history of the faith in this place and the work that our administration’s done to make sure that this democracy in the Middle East, that this Jewish state remains. I am confident that the Lord is at work here.”

I en evangelisk kyrka i Colorado beskrivs en bönestund på följande sätt:

When Cheryl arrived in the prayer chapel, she moved the chairs into a large circle. She prayed under her breath as she arranged the room, saying, ”Yes, Jesus. Thank you Jesus.” The chairs in the circle were soon filled and Cheryl led the group in prayer. She told them that she had seen an article on the Jerusalem Post website reporting a military buildup on Israel’s border with Syria. She explained that this was significant because there was a prophecy among ”the believers” in Israel that there would be a war with Syria soon, and she had personally received a word from God while in the Golan Heights several years earlier regarding coming war with Syria. The group received this news as their marching orders for the prayer meeting, but to my surprise no on prayed for an easing of tensions between Israel and Syria; no one prayed for the military buildup to end; no one prayed that there would not be war.

One man prayed, ”We hope there does not have to be a war. But we know that your word says that wars are coming.” They prayed that the war would happen in God’s good time, and that the Israeli military would be prepared and not fail as they had in Lebanon 2006. They prayed that Jewish casualties would be minimal. They prayed that the US government would support Israel and not stand in the way of whatever Israel needed to do, and that God would turn the president’s heart against the ”Road Map” to peace. One man prayed, ”We don’t want a road map to peace”. They prayed for Israel to be empowered to wipe out their enemies, ”because they are your enemies, God.”

Cheryl prayed fervently for fatality among Israel’s enemies. She said, ”Let Syria make a fatal mistake, Lord. Let Hezbollah make a fatal mistake. Let Hamas make a fatal mistake. Let Iran make a fatal mistake.” At then end of the hour everyone in the circle stood, jointed hands, and sang togheter, ”Lord we bless, Lord we love Thy people. Lord we bless, Lord we love Thy land. We weep for, we pray for, intercede for Israel. Lord, now move Thy hand.”

I walked way from this prayer meeting stunned by the force with which people had prayed for violence and death. I realized that I had a lot to learn about how these average middle-class American evangelicas could reconcile what they were praying with the idea of praying for peace.

Comprehending Christian Zionism Sid. 17-18

Med tanke på deras sätt att tänka och handla är det därför inte konstigt att en judisk representant för olagliga bosättare i Palestina sade följande:

”When I visit synagogues, I get a lot of questions,” he said, ”but when I visit churches I get big checks.”

Comprehending Christian Zionism Sid. 27

Dessa idéer och tankar hade kanske inte varit ett så stort problem om gruppen var ytterst liten. Men det är den inte.

Organisationer och företrädare
I regel har de som i folkmun kallas för TV-predikanter ofta en stark tro på det judiska folket och Israel. John Hagee skapade organisationen CUFI (Christians United for Israel). På deras hemsida står det att de har över fem miljoner medlemmar i USA. De håller 2 500 pro-israeliska evenemang varje år.

I Stephen Sizers föredrag som länkades innan nämner han att storleken på den kristna sionistiska idéströmmningen är mellan 25-100 miljoner människor. De har 80 000 pastorer, 250+ organisationer, 1 000 radiostationer och 100 tv-kanaler. 60 miljoner evangeliker är positiva till Israel enlight boken Comprehending Christian Zionism.

En annan organisation är Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation som är den första organisationen där ortodoxa rabbiner har ett samarbete med kristna. Organisationen har representanter även i Sverige.

Det finns också International Christian Embassy Jerusalem som förklarar sin målsättning på organisationens hemsida.

Den gamla organisationen LJS som jag skrev om i den förra artikeln finns fortfarande kvar under nytt namn, The Church’s Ministry Among Jews (CMJ). På deras hemsida illustreras tydligt den judiskt annamade världsuppfattning som många kristna sionister har. De delar upp världens folk som judar och icke-judar. Icke-judarnas uppgift är enligt människor som John Hagee att välsigna Israel. Om detta inte görs så kommer de nationerna att smaka på guds vrede.

I videon ovanför beskriver Hagee tre minuter in hur han möter presidenten Donald Trump och vicepresidenten Mike Pence. Pence har förövrigt talat på några av CUFI:s konferenser. 24 minuter in i videon berättar han om hotet Israel står inför. 33 minuter in berättar han om sina järtecken.

Pat Robertson grundade Christian Broadcasting Network (CBN) år 1961. I ett tal publicerat på CBN:s hemsida uttryckte han sitt stöd för Israel.

God Ordained Israel’s Rebirth

Ladies and Gentleman, evangelical Christians support Israel because we believe that the words of Moses and the ancient prophets of Israel were inspired by God. We believe that the emergence of a Jewish state in the land promised by God to Abraham, Isaac, and Jacob was ordained by God.

We believe that God has a plan for this nation, which He intends to be a blessing to all the nations of the earth.

Of course, we, like all right-thinking people, support Israel because Israel is an island of democracy, an island of individual freedom, an island of the rule of law, and an island of modernity in the midst of a sea of dictatorial regimes, the suppression of individual liberty, and a fanatical religion intent on returning to the feudalism of 8th Century Arabia.

These facts about modern-day Israel are all true. But mere political rhetoric does not account for the profound devotion to Israel that exists in the hearts of tens of millions of evangelical Christians.

You must realize that the God who spoke to Moses on Mount Sinai is our God. Abraham, Isaac, and Jacob are our spiritual Patriarchs. Jeremiah, Ezekiel, and Daniel are our prophets. King David, a man after God’s own heart, is our hero. The Holy City of Jerusalem is our spiritual capital. And the continuation of Jewish sovereignty over the Holy Land is a further bulwark to us that the God of the Bible exists and that His Word is true.

We Serve a Jewish Messiah

And we should clearly take note that evangelical Christians serve a Jew that we believe was the divine Messiah of Israel, spoken of by the ancient prophets, to whom He entrusted the worldwide dissemination of His message to 12 Jewish apostles.

Kenneth Copeland är skapare av Kenneth Copeland Ministries. Han är också vänligt inställd till det judiska folket, på hemsidan gör de reklam för Night to Honor Israel.

Night to Honor Israel skapades av Hagee och Joshua Reinsteins pappa som var president för en lokalavdelning till Zionist Organizations of America. Joshua Reinstein hjälpte Yuri Shtern att bygga upp Christian Allies Caucus (CAC). CAC skapades av israeliska Knesset och har som uppgift att stärka banden mellan de olika kristna ledarna i världen och staten Israel. Ett annat TV-nätverk är Trinity Broadcasting Network som skapades av makarna Crouch och Bakker, där visas andra kristna sionister som Benny Hinn, Hal Lindsey och Joel Osteen. Med 80 000 pastorer och 250+ organisationer så finns det fler att nämna men av utrymmesskäl så är innehållet i rubriken nerkortad.

Kristen sionism i Sverige
Den kristna sionismen finns även i Sverige. Det är främst i de frireligiösa organisationerna sådana tankegångar kan hittas. Världen Idag är nättidningen som lyfter fram deras idéer. Det finns även självständiga organisationer som webbkyrkan, där finns flera inspelade filmer där olika kristna sionister berättar om det nödvändiga stödet för det judiska folket. Livets Ord står ut i Sverige och de är väldigt öppna med deras syn på Israel. På hemsidan finns en sektion om Israel och under rubriken ”Israel – centrum för din tro” står följande:

Israel och det judiska folket har en unik plats i den kristnes liv. Jesus, som själv är jude och som kom till vår jord till följd av en 2000 år lång förberedelse av det judiska folket, gav frälsning till hela mänskligheten. Allt som hände utspelade sig i Israels land! Snart kommer Jesus tillbaka igen – tillbaka till det enda stället på jorden där hans fötter känner igen stenarna och dammet. Tillbaka till den enda platsen på jorden han någonsin kallade ”hem”. Tillbaka till folket han älskar så djupt. Tillbaka till Israel.

Att det judiska folket återvänder till sitt eget land och upprättandet av staten Israel är en viktig del i Guds frälsningsplan. I nästan två tusen år var blotta tanken på en judisk stat i bästa fall en avlägsen dröm. Inte många gjorde något för att återupprätta Israel…. förutom Gud! Hans löften sviker aldrig och inget talar starkare om Guds trofasthet än berättelsen om Israel.

Sedan snart sjuttio år står den judiska staten – mot alla odds – som ett vittnesbörd om Guds trofasthet mot sitt ord och kärlek till det judiska folket. Sedan 1948 har judarna återigen ett hem på denna jord; En plats som välkomnar dem och som skyddar dem. Tyvärr visar antisemitismen runt omkring i världen allt för ofta att detta skydd är helt nödvändigt.

Israels 70-årsjubileum är en anledning att fira. Guds löften gäller nu alla Vi vill glädja oss med det judiska folket och över denna förunderliga lilla nation med dess många prestationer. Vi vill uppmuntra och säga att vi tror på er, vi stöder er och vi ber för er! Israel behöver se att det finns kristna som värnar om det judiska folket och dess land – och vi kristna behöver på djupet förstå Guds hjärta och passion för Israel.

När Sovjetunionen föll innebar det en möjlighet för de kristna restorationisterna i västerlandet att påbörja Operation Jabotinsky. Församlingar betalade för att judarna skulle återvända till Israel som en del i det profetiska skeendet för Jesu återkomst.

De kristna sionisterna hittas främst i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Liberaler tenderar också att stödja Israel men detta på mer liberala grunder än sionistiska. Lars Adaktusson (KD) är en av de som länge har stött Israel och idag är han ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Han har som målsättning att Sverige ska bli det mest Israelvänliga landet i Europa. Detta förbund får mest bidrag av den judiska församlingen i Stockholm. Generalsekreteraren Stefan Dozzi berättar om förbundets ambitioner:

Han menar att politiken är att annat nyckelområde.

– Vi vill bedriva ett intensivt informationsarbete så att politiker vågar ta till sig fakta och en nyanserad bild. Det är betydelsefullt att Israelvänner kommer in på politiska maktpositioner. Skulle vi haft en annan regering skulle vi aldrig ha haft den utveckling i relation till Israel som vi nu haft.

Det är också därför judar som Naomi Abramowicz söker sig till Kristdemokraterna, där använder de partiet och de kristna medlemmarna som ett redskap för att främja det egna folket.

Abramowicz som är Kristdemokraternas pressekreterare är tydlig när hon skriver på facebook varför hon stödjer Kristdemokraterna:

Det pågår en visklek i offentligheten just nu. Ett klipp på en knapp minut har vantolkats till sådan milda grad att människor påstår att Ebba Busch Thor skulle vilja tvinga svenska judar att dansa runt granen och äta julskinka. Det är helt bisarrt.

Det finns en anledning till att jag valde just Kristdemokraterna när jag lämnade journalistiken för politiken. Den som har läst mig det minsta vet att jag har skrivit otaliga gånger om antisemitism i Sverige. Ja, jag har till och med tjatat. Vilket inte minst mina belackare har påpekat för mig i otaliga mejl där de har skrivit att jag borde ”åka hem”. Var nu det skulle vara, om inte här. Landet där jag är uppväxt och dit min far och hans familj sökte sig undan antisemitismen i Polen.

Varför har jag fortsatt att tjata?

För att jag känner att det är min plikt och mitt ansvar som barnbarn till överlevande att kämpa för att judar ska kunna leva i frihet i Sverige. Utan att behöva stoppa sin Davidsstjärna innanför tröjan eller dölja kippan under en keps.

Kristdemokraternas genuina engagemang för den judiska minoriteten är ett av många skäl till att jag är kristdemokrat idag. Få partier har varit så konsekventa när det gäller att värna rätten till judiskt liv. Till skillnad från andra partier som enbart har varit intresserade av att stå upp för judar när vi har varit månadens minoritet. Jag ser igenom det. Och det tror jag att det är många med mig som gör.

Kristdemokraterna kommer alltid att stå upp för judars rätt att utöva sin tro i Sverige. Det ändras lyckligtvis inte av den pågående viskleken.

Den nuvarande partiledaren för Kristdemokraterna Ebba Busch Thor växte upp i Livets Ord församlingen. Hon gick i församlingens skola men när hon gick i gymnasiet begärde hon utträde från Livets Ord. Detta betyder inte att hon inte har några gemensamma åsikter kvar med Livets Ord. Hon stödjer fortfarande Israel och som bilden visar har hon burit en Israel Defence Forces-tröja.

2016 talade hon när Sionistiska Federationen i Sverige höll en manifestation på Raoul Wallenbergs torg. Keren Kajemet (Judiska nationalfonden) publicerar på sin hemsida att hon är positiv till att ambassaden flyttas till Jersualem. Om hon anser att flytten är en del av det profetiska strävandet för Jesu återkomst låter jag vara osagt.

Ulf Ekman som skapade Livets Ord gick själv ut ur församlingen år 2014. Han fann då att den katolska kyrkan gav bättre svar på livets frågor. Ledarskapet inom Livets Ord säkerställde dock sina egna ovanligt höga pensioner som delvis betalades av församlingen. Hela affären skapade uppståndelse i Sverige och Uppdrag Granskning granskade affären och släppte ett avsnitt som heter ”Tack gode gud för pengarna”. Ekman meddelade att de avstod från pensionen efter konverteringen men inte alla tror på detta och de flesta har velat lägga locket på för hela händelsen.

Skandaler och kontroverser
Kontroverserna i Livets Ord i Sverige är ingenting jämfört med de i USA. Genom årtiondena har några av de stora TV-predikanterna drabbats av olika skandaler. Den sak som de flesta stora TV-predikanterna har gemensamt är deras vidlyftiga leverne. Flera privata jetflygplan, flera enorma hus, lyxsemestrar, allting bekostat av de mycket fattigare församlingsmedlemmarna. Det är sant att ett eget jetflygplan effektiviserar restiden men det stannar aldrig där. Benny Hinns brorson Costi Hinn berättar i en intervju om hur han till slut äcklades av den rika livsstilen.

15:00 minuter in försvarar Kenneth Copeland och Jesse Duplantis varför de äger flera privata jetplan. Den över en timme långa videon tar upp den lyx flera rika kristna sionistiska evangeliker lever i.

Healing förekommer inom dessa kristna rörelser och Peter Popoff excellerade då han visste exakt vad för sjukdomar besökarna hade. Detta ledde till en undersökning av skeptikern James Randi som fann att Popoffs fru gav information till Peter via en öronsnäcka. Informationen fick de från bönekort där publiken skriver ner vilka sjukdomar de har och ber att Popoff skall be så att deras sjukdomar försvinner.

Flera av dessa TV-predikanter har också blivit tagna med byxorna bokstavligen talat nere. Ted Haggard blev tagen med att utföra homosexuella handlingar samtidigt uppdagades det att han hade metamfetamin på sig. Jim Bakker som var med och skapade TBN blev tagen med att vara otrogen mot sin fru, detta fick Jimmy Swaggart att moralpredika ända tills han själv ett år senare blev tagen med att ha sex med en prostituerad. Den prostituerade kvinnan hävdar att Swaggart ville blanda in hennes nioåriga dotter i deras sessioner, detta kan ses här.

Detta ledde till att Swaggart stod mitt i sin församling och bad om förlåtelse, en scen som har återskapats i flera populärkulturella inslag.

Vem utnyttjar vem?
Flera har anklagat de kristna sionisterna för att använda judarna som en spelbricka i sina gudomliga planer. De kristna sionisterna tror trots allt att judarna kommer till slut att acceptera Jesus som deras Messias och konvertera från judendomen till kristendomen, idéer som speciellt de ortodoxa judarna ser som fientliga till det judiska folket. Det är också sant att samarbetet mellan de kristna sionisterna och Israel inte bara går åt ett håll. De kristna pressar makthavarna i Israel för att inte alltför okristliga saker ska ske i Israel. Som exempel kan nämnas den judiska toleransen för HBTQP. Tel Aviv räknas som en av de mest homovänliga städerna i världen. Det finns även judar i Israel som inte vill utöka Israels gränser och skapa fred mellan judar och palestinier. Även sådana politiska tankar ser de kristna sionisterna som något farligt och motarbetar dessa aktivt. De anser att muslimerna står i vägen för de gudomliga planerna som kräver att Jerusalem är judiskt.

Om vi leker med tanken att det som de kristna sionisterna säger kommer att bli verklighet så kan man inte ha några större invändningar över att de hjälper det judiska folket.

Men den kristna sionistiska rörelsens verklighet är långtifrån allas verklighet. Alla kristna tolkar inte bibeln som de kristna sionisterna gör. Pådrivna av judiska sionisters inflytande genom århundraden hjälper de kristna sionisterna till att underminera den kristna tron när de blidkar det judiska folket för att uppfylla de profetior som de utläser från bibeln. Sakfrågan kan också ses från en ateistisk/agnostisk hållning, där alla dessa religiösa teorier kan avfärdas som dårskap.

De kristna sionisterna ger det judiska folket tre former av makt. Politisk, ekonomisk och militär. I deras påverkan på den politiska makten hjälper de till att välja politiker som är positiva till det judiska folket, de bedriver opinion mot de som kritiserar Israel och de vill ofta förbjuda organisationer som är kritiska mot Israel och judisk makt.

Den ekonomiska makten de ger Israel är bidrag från deras egna församlingar men också påverkan så att hela nationer tvingas ge ekonomiska bidrag till judiska organisationer och Israel.

Den militära makten utövas genom att USA invaderar eller bombar länder i Mellanöstern för att slå ut Israels fiender. De hjälper även till att bygga upp Israels militär med krigsmaterial, teknik och militär kunskap.

All den här makten får Israel och det judiska folket av de kristna sionisterna. I utbyte mot vad? Enligt en agnostiker och ateist är det i utbyte mot att en man med supernaturliga förmågor ska komma tillbaka till den här jorden och skapa fredsriket som de kristna strävar efter. Detta ser agnostikern och ateisten som nonsens, det är inte ens säkert att de tror att Jesus har existerat, som mest ser de Jesus som en historisk person. Jesu återkomst har inte heller skett trots att dessa pastorer oräknerliga gånger har förkunnat att Jesu återkomst är nära. Därför är det inte svårt för en agnostiker eller ateist att se vem som är den verkliga vinnaren mellan de kristna sionisterna och de judiska sionisterna. Förlorarna är också tydligt, det är alla som får se sina resurser användas till det judiska folket istället för det egna folket.

Om det fortfarande finns de som tvekar över vem som styr vem mellan de kristna sionisterna och de judiska sionisterna så låter jag läsaren själv bestämma genom att visa upp en film på de människor som representerar kristna sionister. Klicka här för den svenska varianten.


  • Publicerad:
    2019-07-11 09:00