JUDEFRÅGAN. Här kommer en kortare sammanfattning om alla delar av artikelserien Sions beskyddare.

Liberalism
De människor som har en liberal världsåskådning sympatiserar ofta också med det judiska folket. Detta är inte särskilt konstigt med tanke på att många i den judiska eliten har hjälpt till att föra fram dessa idéer i världen. Speciellt i den judiska diasporan håller många judar denna världsåskådning. Främsta skälet till detta är att de upplever att detta gynnar den judiska gruppen. För att bryta ner eventuellt motstånd mot det judiska folket och dess idéer har den judiska eliten medvetet påverkat människor av europeiskt ursprung att sympatisera med dem genom att skapa en propagandabild där det judiska folket alltid är offer, vita människor med liberal världsåskådning har anammat detta synsätt i högre grad än andra politiska riktningar. Kronan på detta verk är självfallet deras beskrivning av Förintelsen. Därför attackerar liberaler och judiska föreningar alla organisationer som med minsta lilla tillstymmelse anser att det finns även en biologisk faktor när det kommer till vem som ska tillhöra nationen, förutom med ett undantag, den judiska staten Israel.

På det sätt judar och den judiska staten Israel uppför sig mot andra folk skulle aldrig tolereras i västerlandet. Tänk er själva hur dagens liberala etablissemang i Sverige skulle se på saken om svenskar skulle uppföra sig precis som judarna gör i den här videon.

När det inte har funnits några sådana incidenter så har de judiskt ägda tidningarna skapat sådana händelser, i vissa fall men inte alla hann sanningen ikapp och deras uppenbara försök att påverka etniska svenskar avslöjades. Liberaler är inte konsekventa när de inte pekar ut detta uppförande från judar. Istället uttalar de sitt stöd och lojalitet till Israel i konflikten mot palestinierna. Lojalitet till en nation som de själva skulle stämpla som genomgående rasistisk om den existerade i västerlandet.

Detta hyckleri har de liberala politikerna kommit undan med tack vare att de privata medieaktörerna i Sverige till stor del ägs av judiska individer. De judiska medieaktörerna kommer också undan med att stödja Israel samtidigt som de ihärdigt bekämpar liknande tankeströmningar i Sverige. Istället väljer dessa judiska medier att rikta ljuset mot andra nationer som inte ens är i närheten av att behandla andra människor så som judarna i Israel behandlar andra folkslag och immigranter. Istället för att Israel får kritik så är Ungern ett land som har lyfts upp och attackerats för deras ”rasism” av den judiske chefredaktören Peter Wolodarski. Det finns judiska liberaler som ogillar delar av den israeliska politiken men det är som Bente Groth säger, sådana meningsskiljaktigheter hålls inom ”familjen” och visas inte upp utåt för icke-judarna.

De kristna sionisterna
Under kristendomens tidiga år avjudaiserades mycket av den judiska tro som senare skulle bli kristendomen, inte tillräckligt mycket dock, de kristna kyrkorna har alltid accepterat konvertiter från främmande folkslag, något som judar genom århundraden har utnyttjat för att infiltrera de kristna kyrkorna. Dessa ”judiska konvertiter” har sedan arbetat för att ändra kyrkorna för att passa judarna bättre. Något som är väldigt tydligt idag med tanke på kyrkornas tillstånd i världen. Några kända exempel i Sverige är Helle Klein och Åke Bonnier.

De kristna sionisterna däremot återgick till rötterna i gamla testamentet och lät sig påverkas av de texter som var ämnade för judar. Därför började dessa individer allt mer inspireras av de judiska berättelserna, de bibliska judiska hjältarna blev också deras hjältar. Den judiska gudens älskvärdhet mot det judiska folket är också en älskvärdhet som dessa kristna sionister måste visa mot judarna. Den judiska gudens beskyddande av det judiska folket är också något som de kristna sionisterna måste hörsamma för att inte provocera fram guds vrede.

Dessa kristna sionister tror att judarna måste återvända till Israel för att Jesus skall komma tillbaka och skapa guds fredsrike. Därför är det logiskt att alla de andra folkslagen på den här planetens egentliga existensberättigande är att skydda det judiska folket och återbörda dem till Israel. Folkens värde i världen mäts i hur mycket de stödjer Israel och det judiska folket. Det spelar ingen roll om kongoleser, kineser eller svenskar försvinner från den här jorden så länge inte judarna gör det eftersom de är nyckeln till Jesus återkomst. Därför måste alla nationer i världen som har denna form av kristen inriktning förstå att dessa grupper har en dubbel lojalitet, där den yttersta lojaliteten ligger hos det judiska folket. Därför finns det kristna sionister som öppet under predikningar uttrycker en sorg över att de inte föddes som judar så att de också skulle få känna den älskvärdhet som den judiska guden som de tillber känner inför hans utvalda judiska folk.

Judeo-kristna värderingar
Den sista gruppen är de människor som tror att en allians med judarna mot muslimerna är den rätta vägen framåt. Denna grupp ser sig oftast som sverigedemokrater. I denna grupp så finns det människor som ogillar tanken på att araber och afrikaner kommer bli majoritet i Sverige, men deras fientlighet riktar sig främst mot islam och dess utövare. De avskyr framför allt utländska gruppvåldtäkter på öppna gator och all den kriminalitet som kommer med en ökande invandring. Med handen på hjärtat så håller nog ideologisk vän och fiende med om att Europas folk inte skulle ha problem med den arabiska och afrikanska invasion som vi ser idag om de tyska nationalsocialisterna hade vunnit andra världskriget. Inom den nationalsocialistiska ideologin är det fullständigt otänkbart att stillatigande se på när folket utsätts för rasfrämlingarnas våldtäktsterror. I kategorin stillatigande ingår också de människor som tror att problemen löses genom att lyfta på röven vart fjärde år för att gå och rösta på lögnaktiga politiker.

Därför är det med olust man ser att så många människor inom den här gruppen förkastar den nationalsocialistiska ideologin som hade förhindrat alla de problem som denna grupp vill lösa. Segermakterna som främst bekände sig till liberalismen och marxismen såg till att fostra folket i deras ideologier och demokratin som statsskick. Istället för att bryta med de idéer som möjliggjorde dagens problem valde denna gruppen att utropa sig till den sanna beskyddaren av demokratin och de ”västerländska värderingar” som skapade problemet från första början. Därmed var cirkeln sluten för denna grupp som istället för att bekämpa de idéer som framkallat deras svårigheter valde att omfamna sina fienders idéer och skydda dessa idéerna mot vad de anser är ett muslimskt hot.

Ett färskt sådant exempel är från Sverigedemokraterna som tror att de är listiga när de vill villkora utlandsbidragen. Bara utländska länder som stödjer den liberala HBTQP-agendan skall få bidrag från Sverige. I sitt mål att minska bidragen till utländska nationer och muslimska nationer i synnerhet har man gjort sig återigen till försvarare av HBTQP-agendan. Inte heller behövde ett sådant förslag läggas fram för att bevisa den oförenlighet som finns mellan islam och HBTQP, eller makthavarnas hyckleri när de säger sig försvara rättigheterna för bägge dessa parter. Det hade räckt med att visa upp bilder från Stefan Löfvens statsbesök i Saudiarabien, ett land som har dödsstraff i straffskalan för homosexualitet. Frågan kvarstår om väckarklockan kommer att börja ringa för denna grupp när européerna blir i minoritet, för demokrati är egentligen bara ett roligt statsskick när man är i majoritet.

Då denna grupp på samma sätt som den liberala har tagit till sig den judiska förljugna historieskrivning om förintelsen har de också valt att ställa sig på judarnas sida mot araber/muslimer. Denna inriktning gör att västerländska länder har påverkats av judiska organisationer och individer till att tro att det finns ett behov av att bomba och söndra de arabiska staterna i Mellanöstern för att skydda Västerlandet och den judiska staten Israel. När sedan dessa stater är i spillror väljer en mängd muslimer att emigrera till Europa för att söka efter ett bättre liv. De som inte vill ha in dessa människor i Europa attackeras ständigt i den svenska pressen. Är det människor med taqiyah som äger medierna i Sverige? Nej, det är det inte utan det är människor som bär kippa. Den judiskt liberala familjen Bonnier är den största privata aktören i Sverige med DN som deras flaggskepp, på DN sitter Wolodarski som chefredaktör, sedan finns det familjen Hjörne som kontrollerar Stampen.

Missnöjet med rasfrämlingsinvasionen i Europa är något som judiska organisationer och individer inte har varit sena på att exploatera till deras fördel. Oftast har det varit att leda om missnöjet till att bara handla om araber och muslimer för att skapa en gemensam allians mot de judiska sionisternas fiender. Det är det kontrajihadistiska inflytande som gjort att stora delar av den sverigedemokratiska gruppen inte har sett roten till problemet. Samhällsnytt, som är den främsta spridaren av sådana idéer, utelämnar medvetet det judiskt liberala/marxistiska inflytandet som kämpar för att Sverige ska invaderas av rasfrämlingar. Det blir inget avpixlande av det judiska inflytandet med medarbetare som Kent Ekeroth som själv är mycket medveten om den judiska propagandakampanjen för ökad massimmigration till Europa.

Något som även denna grupp försöker undvika att prata om, är alla de konflikter som européer har haft med det judiska folket under de senaste 2 500 åren. När väl frågan kommer på tal är det endast för att skuldbelägga européer för deras handlingar gentemot judar, ingalunda framställs judarna som den aggressiva parten mot européer. Vita européer skall alltid sätta sin egna rasliga överlevnad före judarnas och alla andra folkslag i världen. Detta förhållningssätt är ett säkert motgift mot det judiska inflytandet, för då kommer judiska individer visa sitt sanna ansikte och sina intentioner – precis som kontrajihadisterna för Tommy Robinson gjorde när de debatterade med Mark Collett.


  • Publicerad:
    2019-08-15 09:00