INRIKES. För att öka tryggheten för Södertälje sjukhus personal, vars vardag under flera års tid präglats av hot och våld, har man nu tagit fram en ”anti-våldspin”.

För ett par år sedan skrev Nordfront om hur personalen på Södertälje sjukhus i Stockholm dagligen fick utstå både hot och våld från besökande. I ett försök att få stopp på detta satte sjukhuset då upp en nolltolerans för allt som kunde uppfattas som obehagligt eller skrämmande av personalen.

Den så kallade åtgärden har dock inte hjälpt och situationen för vårdpersonalen ser idag, flera år senare, exakt likadan ut.

Nu tar man dock ”i med hårdhandskarna” mot våldet och har därför tagit fram en pin i form av ett hjärta till personalen. På pinen står det ”Tillsammans mot hot och våld”, en text som man tror kommer uppmuntra patienter och anhöriga att framöver vara snälla mot sjukhuspersonalen.

Källa:
Brosch mot våld ska skydda personal på Södertälje sjukhus


  • Publicerad:
    2018-07-13 08:55