SJUKVÅRD. Inför hösten står Kalmar läns landsting och kommun inför en stor utmaning. Med för lite resurser ska man erbjuda vård till nyanlända främlingar, samtidigt som man redan nu får motta kritik från densamma.

En stor andel så kallade ”flyktingar” väntas anlända till Kalmar län i höst. Den beräknade tillströmmningen av främlingar beräknas bli uppemot 3800 personer. Bengt Andersson, enhetschef för asylvården i Kalmar län, menar att kommunen nu står inför en tuff utmaning. Många av främlingarna kommer att placeras på glesbygden, vilket gör att resurserna inte räcker till. ”Förr fanns det lite större framförhållning. Men även Migrationsverket sitter väldigt trångt nu”, fortsätter han.

Västervikstidningen (VT) har varit i kontakt med ett antal främlingar vilka alla säger att de är besvikna på den svenska sjukvården. Anledningen sägs vara att flera barn nu blir sjuka eftersom de springer ute i det kalla vädret iklädda sommarkläder och flip-flops, men att sjukvården sedan inte hinner hjälpa dem. De efterlyser nu bättre stöd från ansvariga på förläggningen, så att de snabbt kan få den vård de menar att de är berättigade till.

Källor:
Flyktingström sätter press på vården
Flyktingar besvikna på sjukvården


  • Publicerad:
    2013-10-22 17:30