INRIKES. Sjukvården har infört nya behandlingsbegränsningar. Det kan innebära att patienter nekas hjärt-lungräddning eller sjukhusvård. 

Genrebild. Foto: CC public domain

Sjukvårdens nya behandlingsbegränsningar gäller inte bara vård av patienter smittade av covid-19, det gäller all typ av vård. Begränsningarna ”0- HLR” eller ”0- slutenvård” kan skrivas in i patienternas journal, skriver Samhällsnytt.

Noll HLR innebär att patienter förvägras hjärt-lungräddning om de får ett hjärtstopp. Noll slutenvård betyder vidare att patienten inte kommer att läggas in på sjukhus om han eller hon blir sjuk, då får man istället palliativ vård i sitt hem. Det vill säga vård av en patient med icke botlig sjukdom där man förväntar en dödlig utgång.

Enligt en anonym läkare kan begränsningarna även tillskrivas patienter som är relativt unga. Exempelvis folk födda på 50- och 60-talen som annars är friska och ”på sin höjd behöver hjälp med dusch hemma, men annars lever ett fullgott liv”.

Begränsningarna innebär i praktiken att patienten kommer att lämnas att dö eftersom den nekas sjukvård. Läkaren uppger även att begränsningar har tillskrivits patienter utan patientens eller anhörigas vetskap. Om man är intresserad av att se om man drabbats av begränsningarna kan man läsa i sin journal på 1177, där man loggar in med e-legitimation.

— För att ta ett exempel så ska man enligt gängse regler inte besluta om att införa palliativa åtgärder utan att prata med patienten. Det gör man tillsammans, när patienten är där. Jag vet att det sker utan att man informerar någon, vare sig patient eller anhöriga, ibland av en sjuksköterska, berättar läkaren.

Han riktar kritik mot att begränsningarna inte bara ska gälla intensivvården längre, utan all typ av vård, trots att resurser fortfarande finns.

— Jag tycker att många läkare förlorat allt vett. Så länge vi har resurser kvar, vilket vi har då det finns platser kvar inom intensivvården, så ska vi ge människor kvalificerad vård. Det behöver inte ens handla om intensivvård. Det är viktigt att poängtera. Riktlinjerna handlar om intensivvård, men här sitter vi och fattar beslut om att dessa grupper inte ens ska få slutenvård. I normala fall hade vi skickat in dessa patienter om de får en infektion eller nåt annat. Inte ens det ska vi erbjuda dem, säger läkaren.


  • Publicerad:
    2020-05-16 14:20