INRIKES. Efter terrordådet i Stockholm har skådespelaren Pierre Leander nu stämt den Svenska regeringen för tjänstefel, kroppsskada och vållande till annans död.

Pierre Leander visar upp sin polisanmälan mot regeringen. Skärmdump från Instagram.

Skådespelaren Pierre Leander har lämnat in en stämning riktad mot Svenska regeringen som han hoppas ska bidra till en lagändring angående hur man hanterar utvisningar på personer som befinner sig i Sverige illegalt. På sin Instagram skriver han:

Enligt 3 kap 7 paragrafen brottsbalken är det ett brott att av oaktsamhet varit orsak till en annan människas död. Regeringen har genom oaktsamhet begått tjänstefel när man inte verkställt utvisandet av Rakhmat Akilov. Även om det inte funnits uppsåt till brott har regeringen stått likgiltig inför konsekvenserna av ett icke verkställt beslut. Oaktsamhet är tillräckligt för straffansvar. Regeringen har gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag.

Han tycker även att offren och deras anhöriga ska få skadestånd och hans initiativ hyllas nu av många. Vidare uppmanar han även fler att agera för att öka chanserna till en förändring.


  • Publicerad:
    2017-04-11 13:55