HISTORIA. En kartläggning om européernas ursprung visar att skandinaverna är närmare släkt med den första befolkningen i Europa än till exempel fransmännen eller tyskarna. Detta har man kommit fram till tack vare ett 37 000 år gammalt skelett.

firstman

Skelettet som hittades i Kostenki.

Tidskriften Science publicerade nyligen en kartläggning av ”den första europén” där det framkommer att det är skandinaver som är närmast besläktade med de första européerna. Detta har man kunnat konstatera efter att man undersökt ett skelett av en man som levde i Kostenki i dagens Ryssland för cirka 37 000 år sedan.

Skandinaverna är närmare besläktad med de man anser vara de första européerna än vad till exempel fransmän och tyskar. Eske Willerslev, chef för Center for GeoGenetik vid Köpenhamns universitet, säger följande:

— Från en genetisk synvinkel är han en europé. Faktum är att han är närmare släkt med danskar, svenskar, finländare och ryssar, än med fransmän, tyskar eller spanjorer.

Det huvudsakliga syftet med kartläggningen var att hitta skiljelinjen där folkslagen delade sig och utvecklades till européer respektive asiater. Så tillsammans med skelettet från Kostenki, ytterligare ett skelett från Sibirien och diverse andra fynd har forskarna fått fram att brytningen skedde någon gång för mellan 37 000 och 45 000 år sedan.

Trots detta menar forskarna att det inte finns någon mening med att säga att skandinaverna är ett eget folkslag. Detta eftersom det finns genetiska särdrag hos de första européerna som kommer bland annat ifrån Mellanöstern.

Källa:
Svenskar de första européerna


  • Publicerad:
    2016-02-18 22:25