SKARABORG. En anonym polisman är en del av en polisgrupp som kartlägger personer som går på demonstrationer.

Skaraborgs Läns Tidning skriver nu om ”våldsbejakande extremism”, ett begrepp som används för att klumpa samman massinvandringsmotståndare med terrorister, i länets femton kommuner. Föga förvånande anses Nordiska motståndsrörelsen vara ett större hot än IS.

Skribenten Ewa Wårenius har intervjuat en polisman inom polisens underrättelsegrupp som pekar ut Nordiska motståndsrörelsen som ”våldbejakande extremister” och antyder att deras medlemmar gör något brottsligt när de bedriver opinionsbildning. Trots att polismannen är en representant för ordningsmakten och staten väljer han att vara anonym när han ger sig tolkningsföreträde över vad Motståndsrörelsen står för.

”Det är på grund av risk för hot men också för att det inom gruppen finns betydande kunskaper om den brottsliga verksamheten som sker”, skriver Wårenius om den påstådda polismannens beslut att vara anonym.

Om Motståndsrörelsen säger polismannen att det är en ”icke demokratisk organisation” som ”inte utesluter att använda våld för att uppnå sina politiska syften”. Vad som räknas som odemokratiskt och på vilket sätt Motståndsrörelsen uppmanat till våldsanvändning för att uppnå politiska syften förklaras inte. Polisgruppens tolkning gör dock att de känner att de kan klassa Motståndsrörelsens medlemmar som ”våldsbejakande extremister”.

Polismannen förklarar vidare att de kartlägger inte bara personer som begår brott utan också sådana som bedriver opinionsbildning genom att medverka på demonstrationer. Bara ”en del” av personerna begår brott, säger polismannen.

Vi har kartlagt ett antal personer i samband med demonstrationer och som har begått brott eller setts med personer kända inom organisationen. En del av personerna har en viss förmåga att markera ut sig genom att begå brott eller störa ordningen.

Sedan 1975 har politisk åsiktsregistrering varit olaglig i Sverige. I 2 kap 3 § regeringsformen framgår följande: ”Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.”

Källa:
Vit makt mer aktiva i Skaraborg


  • Publicerad:
    2016-12-26 14:30