SVERIGE. Skolinspektionen har gett tillåtelse till könssegregerade idrottslektioner på en muslimsk friskola i Stockholm. Nu möter det hela skarp kritik från flera håll.

** ADVANCE FOR WEEKEND EDITIONS, DEC. 15-16 **Fordson High School basketball player Fatima Kobeissi, left and teammate Hyatt Bakri (32) wait before the basketball game against Willow Run in Dearborn, Mich., Tuesday, Dec. 4, 2007.   As more covered Muslim girls take up competitive sports, supporters say it's time to get beyond merely allowing the hijab _ or traditional Muslim headscarf worn for modesty _ and help make those wearing them feel welcome.    (AP Photo/Carlos Osorio)

Nordfront har tidigare rapporterat om den muslimska friskolan Al-Azhar i Stockholm där de könssegregerar idrottslektionerna. Skolinspektionen granskade fallet efter att skolan anmälts och har nu givit sin tillåtelse till det hela. Skolinspektionens beslut kom efter att skolans rektor försvarat tilltaget med att många av eleverna har ”muslimsk kulturbakgrund”. Det riktas nu skarp kritik mot Skolinspektionens agerande från flera håll.

Liberalernas Fredrik Malm kritiserar könssegregering som baseras på religiös eller kulturell bakgrund och menar att Skolinspektionens beslut kan leda till lagändring. Han skriver följande på sin Facebook:

”Vill vi ha könsuppdelning baserad på religiös eller kulturell bakgrund i svensk skola? Mitt svar på den frågan är absolut nej. Om Skolinspektionen öppnar för detta måste lagen ändras, för detta är helt orimligt”, skriver Malm.

En ledare i lokalmedia konstaterar att en utredning om återinförd värnplikt snart är klar och att om så sker kommer värnplikten att utövas i gemensamma grupper om både män och kvinnor. Man menar att om könsseparatism ska tillåtas inom skolsystemet men förbjudas inom värnplikten, blir det hela skevt. Vidare poängteras att staten måste ha ett synsätt som är lika i alla led och att rådande lagstiftning är könsneutral, vilket inte Skolinspektionens ja till könsuppdelad idrott är.

Samtliga Allianspartier och Miljöpartiets skolminister Gustav Fridolin har sagt att könsuppdelning är helt fel och att det inte får tillåtas eftersom det strider mot den så kallade värdegrund man vill förmedla. Miljöpartisten anser att det är oacceptabelt att jämlikheten åsidosätts.

— Alla har ansvar att bygga trygghet mellan tjejer och killar, då kan man inte separera eleverna i ett helt ämne från förskoleklass till nionde klass, säger han.

Fridolin uppger att han är ”förvånad” över Skolinspektionens beslut. Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönwall är mycket upprörd över att ett så ”öppet och tolerant” land som Sverige ska tillåta att jämlikheten bromsas upp.

— Jag reagerar starkt på det här beslutet, det är inte så vi ska ha det i ett öppet och tolerant land som Sverige. Vi är ett av de mest jämlika länderna i världen och det ska vi fortsätta utveckla och det här är att vända den utvecklingen, säger hon och kräver att Fridolin agerar.

Detta utspel från ovanstående politiskt korrekta förespråkare pekar på att jämlikhet trots allt värderas högre än religionsfrihet. Hur det hela fortskrider återstår att se.

Källa:

Fridolin om könsuppdelad skolidrott: Inte acceptabelt


  • Publicerad:
    2016-08-30 19:50