Gruvföretaget Lappland Goldminers nerlagda gruvor vid Ersmarksberget och svartträsk måste saneras för upp till 200 miljoner kronor. Dock har Lappland Goldminers satt dotterföretaget som ägde gruvorna i konkurs och har bara tillsatt 3 miljoner för sanering av gruvorna. Det räcker inte ens till utredningen av skadorna.

De nerlagda gruvorna har spridit stora mängder tungmetaller i marken och sjöarna runt om gruvan. Enligt en utredning måste zinkhalten i området minskas med 90%. Just nu betalar naturskyddsverket en miljon i månaden för att 6 personer ska arbeta med att begränsa spridningen av miljögifter i området. Förutom de omfattande saneringsarbetena kommer det krävas översyn av området i många år framöver.

Gruvorna gick med god vinst under tiden de drevs. Men istället för att spara pengar för att betala framtida saneringar användes pengarna till utdelningar till moderföretaget Lappland Goldminers. När gruvan var tömd på mineraler och övergavs fanns knappt några tillgångar kvar i företaget. Men eftersom gruvan måste saneras så betalar skattebetalarna istället. Lappland Goldminers har följt alla lagar och regler och det är fullt lagligt att ta ut stora vinster ur en gruva och sedan sätta företaget i konkurs utan att kunna betala för saneringen.

Att låta andra betala för sina egna kostnader kallas externalisering. De senaste året har externalisering blivit allt vanligare för storföretag. Det mest kända exemplet är bankerna där vinsterna är privata men förlusterna betalas av skattebetalarna.

Källa:
Gruvsanering – dyr smäll för skattebetalarna


  • Publicerad:
    2012-12-13 16:57