ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Skatteverket får utökade befogenheter att bedriva underrättelseverksamhet som inte är kopplad till skattebrott.

Skatteverkets befogenheter att spana mot misstänkt brottslighet har successivt ökat.

Tidigare har Skatteverket fått befogenheter att själva spana mot misstänkt brottslighet om denna har haft direkt koppling till myndighetens verksamhet. Det har då exempelvis gällt skattebrott, bokföringsbrott och fusk med ROT- och RUT-avdrag.

Enligt en ny lag som instiftades 1 juli utvidgas nu Skatteverkets befogenheter.

— Vi har fått möjlighet att titta på brottslighet som är kopplad till penningtvätt utan att den behöva vara kopplad till skattebrott, ett bredare område, säger Anette Bergvall som är samordnare för brottsbekämpning på Skatteverket till Sveriges Radio.

Nu får Skatteverket även bedriva underrättelseverksamhet gällande penningtvättsbrott, bidragsbrott och urkundsförfalskning. Spaningen kan utformas som hemlig punktbevakning av enskilda individer.

— Kopplingen till oriktiga identiteter eller falsk identitet, hur man nu uttrycker det, har ju ökat sista tiden. Många gånger är ju det en inkörsport till annan brottslighet. Så där blir det en öppning för oss att kunna titta på det, säger Bergvall.

Man hoppas också bli bättre på att förebygga brott och stoppa dem i tidiga skeden.

— Även hitta nya fenomen och nya typer av [brotts]upplägg, fortsätter Bergvall.

Skatteverkets brottsbekämpande enhet bedriver både spaning på eget initiativ och bistår åklagare i utredningar.

— Vi hoppas ju på att vi ska få ett bredare fält och jobba kring och kunna motverka brottslighet på ett annat sätt. Och samarbetet med andra myndigheter blir ju också lättare när vi har motsvarande möjligheter som andra underrättelsetjänster, säger Anette Bergvall.

Källor:
Skatteverket får spana på fler brott
Nu får Skatteverkets utredare spana i hemlighet


  • Publicerad:
    2019-08-19 17:00