SKOLA. Roma kulturklass som tillhör den kommunala Hammarbyskolan var tänkt som en särskild skola för endast zigenare där man bland annat har undervisat på både svenska och romani. Nu har Skolinspektionen beslutat att Stockholm kommun måste betala ett vite på nästan två miljoner för de allvarliga brister som ”kulturklassen” uppvisat.

Elever vid Roma kulturklass.

Elever vid Roma kulturklass.

För att försöka få fler zigenare att gå i skolan startade Stockholm kommun för en tid sedan Roma kulturklass, en särskild avdelning inom skolväsendet i Stockholm, beläget på Hammarbyskolan. I klassen har zigenska lärare bland annat undervisat zigenska barn på både svenska och romani.

Efter en utredning har nu skolinspektionen upptäckt så allvarliga brister i hur Roma kulturklass drivs att man kräver att Stockholm kommun senast 27 januari 2017 redovisar vilka åtgärder man vidtagit för att rätta till bristerna. I annat fall kommer man hos förvaltningsrätten ansöka om att kommunen betalar ett vite på 1 800 000 kronor.

Några av de brister som skolinspektionen påpekat är:

  • 14 av 15 elever i årskurs 6 – 9 haft underkänt i flera ämnen i flera terminer i rad utan att man vidtagit åtgärder.
  • Det tycks inte finnas ändamålsenliga lokaler för vissa ämnen och ansvariga kan inte ens uppge vart eleverna fått undervisning i ämnen som idrott och träslöjd.
  • Under en matematiklektion arbetade elever i årskurs 6 på samma matematikuppgift som de i årskurs 9 och lärare bekräftade att elever i årskurs 1 – 9 inom vissa ämnen undervisas på samma nivå.
  • Rektorn måste meddela i förväg ifall hon ska besöka klassen och elevhälsan är överhuvudtaget inte välkomna.
  • Vid ett av skolinspektionens besök fanns inte en enda av de 34 eleverna på plats, varpå läraren menade att de var på ”konferens utomlands”. Denna ”konferens” visste rektorn på skolan inget om.
  • Flertalet lektioner börjar inte på utsatt tid och ibland har lärare mitt under lektion bytt ämne och således avvikit från schemat.

Källor:
Från trakasserier till kulturell trygghet
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hammarbyskolan belägen i Stockholm kommun (pdf)
Ett cyniskt svek mot de romska eleverna


  • Publicerad:
    2016-08-30 09:15