INRIKES. Enligt ett antal föräldrar tvingas deras barn in i grov kriminalitet efter hot från äldre ungdomar på skolan. Enligt föräldrarna handlar det i flera fall om droghandel och alla myndigheter, inklusive polisväsendet, står handfallna.

ungdomskriminalitet

Nu väljer en grupp föräldrar till skolbarn i Lund att lyfta fram en verklighet fylld av hot och organiserad kriminalitet som många troligtvis ser som en dystopisk fiktion. Enligt föräldrarna hotas deras barn på olika sätt under skoltid och tvingas in i tung kriminalitet, detta samtidigt som myndigheterna handfallet ser på:

Våra grundskolebarn far illa i Lund. Vardagen består av hot, våld, rån, revir, skyddspengar, utpressning, sextrakasserier och stölder – inte sällan i skolan under skoldagen. Men förnekelsen och oviljan att se samband från skolans, socialförvaltningens, hälsovårdens, bup:s och polisens sida är så gott som total.

Det är barn i klasserna sex till sju som hotas av äldre elever. Det kan handla om att man slår sönder deras ägodelar och sedan tvingar barnen att betala så kallade skyddspengar. När barnen inte kan betala byggs skuldberget upp:

Barn från sjätte och sjunde klass dras in i brott genom att äldre ungdomar först skrämmer dem eller slår sönder deras skolläsplatta, cykel eller annat. Och när barnen berättar för vuxna kommer förövaren och begär skyddspengar, för att barnet har skvallrat eller golat. Det kan vara 1 000–2 000 kronor i veckan i värsta fall.

Föräldrarna uppger att de först inte förstår vad som pågår, utan känner sig förtvivlade och otillräckliga i situationen när ”relationen mellan föräldrar och barn, tilliten försvinner”. Skulderna och hoten leder till brottslighet och barnen börjar att stjäla:

Barnens skulder byggs upp och det tvingar dem att hota andra barn, snatta, stjäla hemma och hos vänner, råna och på alla sätt skaka fram pengar. Märkeskläderna beslagtas (eller rispas och förstörs) och många gånger har våra barn kommit hem utan sin nya jacka – rädda och arga. Vi föräldrar har upptäckt att dessa barn sedan bildar grupper, ett slags gäng, och när barnets vänner kommer på besök är det inte sällan som pengar och smycken, klockor och annat försvinner från hemmet. Även dyra alkoholflaskor har en marknad.

Föräldrarna menar även att barnen tvingas agera kurirer åt de äldre ”ungdomarna” som säljer droger som Hasch, tramadol och spice. Vidare menar man att det ryktas att Lund delats in i revirområden där barnen tvingas betala ”tullpengar” för att kunna röra sig fritt.

Föräldrarna kritiserar även det svenska rättsväsendet då det så gott som saknas påföljder för ungdomsbrottslighet i Sverige vilket gör barnen intressanta för kriminella nätverk. Man är även kritiska till hur polisen agerar och påpekar att även skolorna är mer måna om att hålla en snygg fasad än att hantera problem:

Polisen omorganiserar på nationell nivå, vilket kan få till följd att narkotikagruppen i Lund läggs ner. Skolan, eller faktiskt rektorn på varje skola, väljer själv hur de hanterar och förebygger brott på sina skolor och verkar mer intresserade av att hålla ett gott rykte utåt.

Nu varnar föräldrarna för att många kan komma att lämna kommunen i ren desperation för att rädda sina barn undan hot och kriminalitet:

En av oss har i år lämnat kommunen, två familjer letar boende i andra kommuner just nu, för vi såg ingen annan utväg. Det är väl inte vad Lund önskar som attraktiv inflyttningskommun?


Källa:

”Vi lämnar Lund i förtvivlan när våra barn stjäl under hot från kriminella”


  • Publicerad:
    2016-06-14 20:50