INRIKES. Skolinspektionen granskar hur skolor hanterar den otillåtna spridningen av nationella prov och hur man bortser från resultaten vid slutbetygsättning.

Skolinspektionen har gjort oanmälda granskningar hos skolor över landet då de fått signaler om att det förekommer spridning av provuppgifter och man misstänker även att proven inte används som det är tänkt. Många lärare väljer att bortse från resultaten eftersom de vill ta hänsyn till att många elever har behov av individanpassad skolgång och tar till exempel med elevers eventuella nervositet i beräkning när de gör sin betygsättning.

Att proven de senaste månaderna har läckt ut och spridits runt bland elever försvårar ytterligare för lärarna att ta ställning till om eleven haft tillgång till provet sedan tidigare.

I den granskning som SVT gjort framkommer det att friskolor är mer generösa i sin bedömning utav elevernas prestation och sätter högre betyg än de kommunala. Man har tittat på en så kallad ”snällhetskvot” och 50 av de som skolor toppar listan är 32 friskolor.

— Det är klart det finns incitament i dag att skolan vill visa upp betyg för att locka elever, säger avdelningschefen Karin Hector-Stahre på Skolverket.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, säger att man måste skriva in i skollagen vad syftet med de nationella proven ska vara och att de finns för att användas som hjälp för lärarna och för att ge dem en likvärdighet i slutbetygssättningen.

Källor:
Gymnasieministern vill ge nationella prov ökad betydelse
Hantering och förberedelse av nationella prov
Jan Björklund efter SVT:s granskning: ”Stäng skolor som ger glädjebetyg”


  • Publicerad:
    2017-05-19 06:10