VÄSTMANLAND. Nu har mängden flyktingar som kommer till Norbergs kommun blivit svår att hantera. Detta drabbar både skola, barnomsorg och socialen hårt och i skolan sker nu undervisningen i alla möjliga utrymmen så som i personalrum och förråd.

Norberg är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest antal flyktingar sett till antalet invånare. Detta har resulterat i att trycket på bland annat skolan blivit så hårt att man är tvungen att använda alla tänkbara utrymmen som finns för att kunna undervisa främlingarna. Om kommunen tvingas att ta emot fler så finns det en risk att undervisningen kommer att ske utomhus på grund av platsbristen.

En av skolans lärare, Ann Kristin Lehto, känner att skolan har tappat kontrollen. Hon berättar att det är som om det finns två parallella system, ett som planerar hur många flyktingar som ska bo i kommunen och ett som planerar hur många skolan ska ta emot. Dessa två system saknar en fungerande kommunikation.

När höstterminen startade i år så började totalt trettio barn från de tre asylboenden som finns i kommunen på de två skolorna som finns i Norberg. Under terminens gång har antalet fortsatt att öka och nu är siffran uppe i hundra.

— Plötsligt kom det bara tio elever som knackade på dörren här plötsligt. Vi visste ju att det skulle komma åtta. Men så var det två till, två syskon från Albanien, berättar Lehto.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Andersson har sagt att det inte finns någon lösning inom en snar framtid då det inte finns några lediga lokaler som skolan kan använda sig av.

— Det går inte att lösa situationen akut och tro att man ska ha samma höga kvalitetskrav, förklarar Andersson.

Källa:
Överfullt i Norbergs skolor – undervisning ute kan bli aktuellt


  • Publicerad:
    2015-10-12 21:45