VÄSTERBOTTEN. Kommuner som tar emot utlänningar ska få kraftigt höjda bidrag. Detta gäller bland annat för Skellefteå, där planen är att satsa 40 procent av pengarna på skolväsendet.

flyktingar

Riksdagen ämnar höja bidragen för bland annat skolor som tar emot invandrare med 50 procent från och med den första januari. I Skellefteå kommun är planen att satsa 50 procent av bidraget på socialnämnden, 20 procent på grundskolenämnden samt 20 procent till gymnasienämnden. De resterande 10 procenten kan komma att gå till fritids- och kulturnämnderna.

Enligt kommunalrådet Lorens Burman så kommer antalet invandrare fortsätta öka under nästa år:

– Det är troligt att vi har betydligt fler asylsökande 2016 jämfört med 2014, eftersom det har kommit så många ensamkommande barn, säger han.

Detta skulle innebära att kommunen får mottaga än mer pengar för att kunna hantera
den ständigt ökande strömmen av invandrare som anländer.

Källa:
Skolan får mer pengar för asylsökande


  • Publicerad:
    2015-12-07 20:40