HUMOR. Granskning Sverige ställer i detta inslag Henrik Johansson från Inte rasist men… mot väggen — och fullständigt tillintetgör honom.

I dessa tider när rasism kontinuerligt är på tapeten ringer Erik Johansson, efter tips från en Granskning Sverige-lyssnare, rasistexperten Henrik JohanssonInte rasist men… (IRM).

Granskning Sverige gör bland annat jämförelser mellan judiska och svenska intresseorganisationer, varav enbart de sistnämnda är förkastliga enligt talespersonen för IRM.

Samtalet blir samtidigt en surrealistisk upplevelse då man inser att Henrik Johansson från IRM är passionerat engagerad mot något som han har problem med att ens kunna definiera.

Hör inslaget här:


  • Publicerad:
    2015-10-24 16:10