FINLAND. Finska Skyddspolisen bekräftar att Islamiska staten, med hjälp av massinvandringen, har infiltrerat Finland med ungefär 300 potentiella terrorister.

terrorfinland

Utlåtande av finska skyddspolisens (Skypo) hemliga översikt över säkerhetsläget i landet har begärts av riksdagens förvaltningsutskott i samband med utskottets behandling av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Skypo går i den igenom terroristhotet, hotet från de ”höger- och vänsterextrema” rörelserna samt mystiska ryska fastighetsköp kring militäranläggningar.

Enligt översikten är Finland fortfarande inte ett primärt eller strategiskt mål för den internationella terrorismen. Dock har hotet från enskilda personer som kan utföra våldshandlingar ökat som följd av massinvandringen enligt redogörelsen som signerats av Skypos chef Antti Pelttari.

Även Finlands deltagande i ”internationell krishantering” kan ha ökat hotet mot landet.

Det ökade terrorhotet grundar sig på att personer med anknytning till misstänkt terrorverksamhet har ökat explosionsartat efter massinvandringen, sedan 2014 med hela 45 procent. I dag försöker Skypo och andra myndigheter bevaka över trehundra personer som har radikaliserats i Finland eller redan före ankomsten till landet.

I utlåtandet står det att en betydande del av målgruppen har stridserfarenhet alternativt har deltagit i allvarlig terroristisk verksamhet.

Vidare menar man att underrättelseverksamheten kring dessa personer försvårats i takt med att terroristgrupperna förbättrat skyddet av den operativa verksamheten. Den jihadistiska propagandan mot Finland har också ökat och i det sammanhanget har Islamiska staten (IS) utnyttjat såväl finländare som det finska språket.

Skypo bekräftar även det faktum att IS har infiltrerat den så kallade flyktingströmmen till Europa genom att låta terrorister ta sig in på kontinenten som ”flyktingar”.

Källa:
Skyddspolisen: Ökat terrorhot mot Finland


  • Publicerad:
    2016-11-04 16:45