Dagens datum 25 juni Denna dag 1944 inleddes slaget till vid Tali-Ihantala, det största slaget som har utkämpats på nordisk jord.

Under två krig var Finland tvungna att försvara sig mot sovjetisk aggression. Det senaste kriget inleddes den 25 juni 1941 när sovjetiska styrkor utan föregående krigsförklaring inledde terrorbombningar av ett antal finska städer. Den finska armén inledde några veckor en stor motoffensiv och återtog det territorium man förlorat vid vinterkrigets slut. Under de följande åren pågick mestadels ställningskrig och mindre skärmytslingar. I samband med den västallierade landstigningen i Normandie inledde det sovjetiska överkommandot en stor offensiv på alla fronter.

Efter ha brutit igenom de första och andra finska försvarslinjerna på karelska näset, avancerade de ryska styrkorna snabbt mot Finlands tredje försvarslinje, den så kallade VKT-linjen, mellan orterna Viborg-Kuparisaari-Taipale. De sovjetiska styrkorna bestod av den 21:a armén, uppemot 150.000 soldater, över 600 stridsvagnar och ett stort antal stridsflygplan.

Under de första dagarna av slaget kunde de sovjetiska styrkorna avancera under mycket hårda strider. De finska försvararna bet sig hårdnackat fast och gav inte upp terräng utan kamp. De hårdaste striderna stod vid byn Tali, där det finska försvaret var nära att bryta samman. Det finska överkommandot tillförde förstärkningar till det utsatta frontavsnittet och man kunde stoppa det sovjetiska avancemanget. Den finska pansardivisionen under generalen Ruben Lagus förintade den sovjetiska 27. tunga gardespansarregementet och drev tillbaka fienden förbi deras utgångspunkter.

Finska stormkanoner av typen StuG III.

Nu nådde mycket viktiga förstärkningar fram till stridslinjen. Mycket välbehövliga lätta pansarvärnsvapen av typerna Panzerfaust och Panzerschreck delades ut till de finska infanteristerna och även en tysk stormkanonbrigad anlände till fronten.

Finska soldater med en Panzerfaust.

Med de tillförda trupperna inledde genast finnarna motattacker i syfte att försöka fånga de sovjetiska styrkorna i en ”motti”. De finska motattackerna lyckades inte nå sitt mål, men man gavs ett mycket välbehövligt andrum för att tillföra fler styrkor. Den 2 juli hade den finska underrättelsetjänsten snappat upp ett sovjetiskt meddelande om ett kommande storanfall dagen därpå. I den största artillerikoncentrationen  i Finlands historia, med över 250 kanoner, tillsammans med tyska och finländska bombplan krossades de sovjetiska anfallsstyrkorna redan i sitt uppmarschområde.

Finskt artilleri.

De sovjetiska styrkorna fortsatte sina anfall under de kommande dagarna men slogs tillbaka under hårda förluster. Efter den 7 juli började Stalin dra tillbaka trupperna och inga fler storanfall genomfördes. Den 10 juli avblåstes alla offensiva operationer på karelska näset och de sovjetiska styrkorna förflyttades till den estniska fronten där hårda strider pågick. Slaget kostade de sovjetiska styrkorna ungefär 20.000 soldater i döda och skadade. Utöver detta förlorade man ungefär 300 stridsvagnar och uppemot 250 flygplan. De finska försvararna led också mycket hårda förluster på ungefär 8500 döda och sårade soldater.

Tack vare det heroiska finska försvaret vid Tali-Ihantala undgick med största sannolikhet Finland gå samma öde till mötes som grannlandet Estland, som ockuperades av sovjetunionen fram till 1991.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-06-25.