Ett slakteri i Nässjö har stängts ner sedan man upptäckt att slakteriet ignorerat flera direktiv och bland annat slagit ihjäl djur med järnrör. Enligt uppgift ska det röra sig om ett halalslakteri.

Under en oanmäld kontroll förra hösten upptäcktes brister hos slakteriet men dessa åtgärdades inte trots länsstyrelsens uppmaningar. Efter ett nytt besök nu i september har man beslutat att förbjuda fortsatt slakt.

Det har bland annat visat sig att personalen saknat utbildning och kunskap om slakteriverksamhet och att man slaktat djur utan bedövning. När den ordinarie utrustningen inte fungerade så insåg man att det saknades reservutrustning och man slog därför ihjäl ett djur med järnrör. När slaktaren åkte för att hämta ny utrustning slogs ytterligare ett djur ihjäl, utan bedövning.

Slakteriet får nu inte bedriva slakt förrän sju åtgärder vidtagits. Dit hör lista över medarbetare, utbildning av medarbetare, skriftlig plan för djurskyddet, daglig besiktning av utrustning och reservutrustning för slakt.

Som Klas Lund påpekat i sin artikel ”Nationalsocialism och djurrätt” har vanvård av djur i mångt och mycket att göra med en antropocentrisk världsbild som vi ärvt från judendomen och kristendomen, och som nu dessutom hemsöker oss genom islam. Denna världsbild innebär att djur är ett slags maskiner som är till för att tjäna människan, ”Guds skapelse”.

Halal, Koscher och annan vanvård av djur kommer dock fortsätta så länge vårt land styrs av extremister som inte tar dessa frågor på allvar. En som exempelvis inte delar Motståndsrörelsens syn på djurrätt är Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. När SVT i ett inslag påpekar att många anser halalmetoden barbarisk blir svaret från Reinfeldt att ”ja, men ät något annat då” och att ”bara för att någon vill göra på något annat sätt så inskränker det ju inte min frihet […]”.

Läs även Klas Lunds artikel Nationalsocialism och djurrätt.


  • Publicerad:
    2011-10-06 00:00