INRIKES. Den turkiske mannen, tidigare dömd för våldtäkt, utvisades inte då han dömdes för pedofilbrott.

Daktningsbilder på Veysi Tekes, tidigare dömd våldtäktsman som efter pedofildom inte utvisas. Foto: Polisen.

I samband med att Nordfront sökte information om ett annat pedofilmål upptäcktes att den turkiske medborgaren Veysi Tekes (731210-9619) i början av juni dömdes för en lång rad pedofilbrott. Från domen:

Brott som den tilltalade döms för:
Utnyttjande av barn för sexuell posering (2 tillfällen)
Försök till utnyttjande av barn för sexuell posering (2 tillfällen)
Sexuellt ofredande (6 tillfällen)
Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (2 tillfällen)
Barnpornografibrott (2020-03-01 till 2020-03-31)
Barnpornografibrott (2020-04-01 till 2020-04-30)

Enligt domen har turken tagit kontakt med flera barn som var mellan 9 och 12 år gamla via Snapchat och Tiktok. Åtalet gällde nio barn, men han dömdes inte på samtliga punkter.

Bland annat har han enligt domen skickat penisbilder och meddelanden av sexuell art till sina brottsoffer. Straffet blev 6 månaders fängelse, men Tekes har överklagat till Svea hovrätt.

Dömd för våldtäkter mot förståndshandikappad flicka
Det är inte första gången Veysi Tekes döms för sexualbrott. I en tidigare dom från Attunda tingsrätt meddelades år 2013 att Tekes funnits skyldig till två fall av våldtäkt och den medåtalade Ardashir Jeihouni, numera Adde Hatam Tabrizi, skyldig till fyra fall av våldtäkt.

Offret var en flicka i 15-årsåldern som lider av ett förståndshandikapp, såpass allvarligt att rätten fastslog att hon är oförmögen att freda sin sexuella intregritet. De dömda hade enligt domen fått kontakt med henne via sociala medier och utnyttjade därefter henne sexuellt. Från domen:

Situationen för A har i båda fallen framstått som främmande och svårbemästrade. Hon har därför befunnit sig i en utsatt situation. Hon har på grund av detta och på grund av sin psykiska störning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Detta har de bägge ”männen” utnyttjat, varför de döms för våldtäkt. Både förekom redan då i brottsregistret för sexualbrott, Tabrizi för sexuellt utnyttjande av barn i en dom från 2006 och Tekes för grov kvinnofridskränkning och sexuellt ofredande.

Totalt förekommer både Tabrizi och Tekes vid tiden för denna dom redan under åtta avsnitt i belastningsregistret.

Efter att domen ändrats av Svea hovrätt dömdes Tabrizi och Tekes för tre respektive två fall av våldtäkt till 3 år och 6 månader respektive 3 års fängelse. Värt att nämna är även att Tabrizi via sin offentliga försvarare i en överklagan till Högsta domstolen yrkade på att han skulle bli frikänd på grund av sin låga intelligens.

Veysi Tekes pekades ut i fotokonfrontation av flickan. Foto: Polisen

Utvisas inte
Trots att han dömts för sexualbrott vid flera tillfällen beslutade Södertörns tingsrätt, enligt den ordning makthavarna beslutat om, att den turkiske våldtäktsmannen inte ska utvisas efter att ha dömts för pedofilbrott. Från domen:

Veysi Tekes har vistats i Sverige och haft permanent uppehållstillstånd i landet under sådan tid att det krävs synnerliga skäl för att utvisa honom på grund av brott.

En omständighet som starkt talar för utvisning är att Veysi Tekes senast dömdes år 2014 för allvarlig brottslighet till ett längre fängelsestraff och att han nu döms för likartad brottslighet med ett inte obetydligt straffvärde.

Mot bakgrund av Veysi Tekes anknytning till Sverige i form av bl.a. familj och den nu aktuella brottslighetens straffvärde förligger ändå inte sådana synnerliga skäl som krävs för utvisning.

Inte heller år 2013 tog man chansen att utvisa våldtäktsmannen. Utvisning kommer inte ens på tal i domen. I stämningsansökan från kammaråklagare Emelie Källfelt tas frågan om utvisning heller inte upp.

Källor:
B 19964-20 Södertörns tingsrätt
B 795-14 Svea Hovrätt


  • Publicerad:
    2021-08-06 10:00