NORGE. Smältande glaciäris i Norge har uppenbarat ett gammalt bergspass som användes under vikingatiden. Många sällsynta arkeologiska fynd av välbevarade vardagsföremål, kläder och annat har gjorts.

Smältande is hos Norges glaciärer har avslöjat en mängd sällsynta arkeologiska fynd och ett förlorat bergspass vid Lendbreen i Innlandet. Fynden från det gamla bergspasset berättar en historia om långväga utbyte genom färder på hög höjd runt 300-1500 e.Kr., med en topp under vikingatiden kring år 1000 e.Kr.

I en artikel som publicerats i Antiquity redogör ett team med arkeologer från Norge och Cambridge för de fynd som gjorts fram till år 2015.

— Ett förlorat bergspass som smälter ut ur isen är en drömupptäckt för glaciärarkeologer. I sådana pass lämnade tidigare resenärer många föremål, frusna i tiden av isen. Dessa otroligt välbevarade föremål av organiska material har stort historiskt värde, säger Lars Pilø, huvudförfattare till studien och en av ledarna för Glacier Archaeology Program.

Några av de hundratal fynd som gjorts är en hästsko, ben från packhästar, rester av slädar och en promenadpinne med en runinskrift. Det finns också gamla stenrösen som markerar passet.

Man har även hittat vardagsföremål som en kniv med bevarat trähandtag, en träslända och en trävisp samt rester av kläder som en järnålderstunika, en vante från vikingatiden och skor.

Ändå är de välbevarade fynden bara en del av historien.

— Platser som bergspasset vid Lendbreen har en större historia att berätta utöver de otroliga fynden, säger en annan av författarna till studien, James H. Barrett från McDonald Institute for Archaeological Research vid University of Cambridge.

Datering av fynden som gjorts med C14-metoden visar att passet började användas under romersk järnålder omkring år 300 e.Kr. med en topp under vikingatiden kring år 1000 e.Kr. men att trafiken genom passet sedan minskade.

— Nedgången berodde troligen på en kombination av ekonomiska förändringar, klimatförändringar och medeltida pandemier som digerdöden. När det lokala området återhämtade sig hade saker förändrats och Lendbreen-passet försvann ur minnet, säger Pilø.

Det förlorade bergspasset vid Lendbreen upptäcktes 2011 och det mödosamma arbetet med att leta fynd allteftersom isen drar sig tillbaka har pågått sedan dess.

I det vänsterliberala grannlandet Sverige anser man sig inte ha råd att bevara ovärderliga fynd från vikingatiden och däromkring, utan dessa återvinns ofta som metallskrot.

Källa:
Melting Ice Reveals Lost Viking Mountain Pass


  • Publicerad:
    2020-04-17 10:35