På bara några få veckor har vi tillsammans samlat in över 40 000 kronor av de 62 600 kronor som systemet tilldömde fyra aktivister att betala, endast på grund av att de sade sanningen om ett fenomen som inte får kritiseras i ”demokratin” Sverige. Om ungefär två veckor måste aktivisterna betala sina viten, låt oss därför sätta in en sista stöt och se till så att systemets straff för sanningssägande endast blir ett slag i luften.

Folkkamrater,

Å mina, de dömda aktivisternas och organisationens vägnar vill jag tacka alla som hittills ställt upp för yttrandefriheten och för aktivisterna genom att ha skänkt pengar. Det ni gjort är att ha praktiserat den nationella socialismen, att ha hjälpt en folkkamrat enkom för att det är rätt! En del av alla er som skänkt pengar är inte knutna till organisationen och de flesta har aldrig ens träffat de dömda – likväl har ni ställt upp för att underlätta för dem. Och det är precis det allt handlar om i slutändan.

Grunden i vår världsåskådning är att individen sätter folkets väl framför sitt eget. Det kan röra sig om alla möjliga situationer och denna gång handlar det om att inte låta fyra aktivister bära bördan av sitt ställningstagande ensamma. Den osjälviska handlingen för sitt folk, för sina kamrater eller för en folkkamrat i nöd är den hedersammaste gärningen – och det är den ni gjort.

Nu kvarstår det knappt två veckor innan aktivisternas viten måste vara betalda. Därför ber jag er alla att göra en sista kraftansträngning för att samla in det sista. Prata med era arbetskamrater, vänner och er familj. Berätta om den politiska domen mot aktivisterna och systemets hyckleri. Hjälp till att skapa opinion och hjälp till att visa att det fortfarande finns svenska män och kvinnor som inte låter sig köras över.

Åter igen, vårt tack till alla som hjälpt till och till alla er som framöver bidrar med stort som smått.

Hell seger!


  • Publicerad:
    2006-07-31 00:00