MASSINVANDRING. Folkmängden i Sverige närmar sig tio miljoner i allt raskare takt. Främst på grund av den rekordstora massinvandringen. Bara under första halvåret i år ökade befolkningen med 55 300 personer. Ungefär 10 000 fler än under 2015.

Det är främst den utomeuropeiska massinvandringen som är orsaken till att antalet invånare i Sverige snart uppgår till tio miljoner. Detta beräknas att ske någon gång under 2017 eller redan i år, beroende på om en ny “flyktingvåg” bryter ut.

Enligt SCB har omkring 18 000 ”flyktingar” tagit sig till Sverige hittills i år, merparten av dessa påstår att de kommer från Syrien. Även invandring från övriga Norden och EU uppges vara förhållandevis stor.

I dagsläget finns också ett stort antal asylsökande som ännu inte har fått sina ärenden prövade. Dessa personer ingår inte i folkmängden än så länge.

Totalt bor 9 906 331 personer i Sverige för tillfället.

Källa:
Invandring leder till hög folkökning


  • Publicerad:
    2016-08-17 13:05