Den 12: e januari samlades NU-Sundsvall för att spela snörugby och träna kampsport.

Efter att lämplig spelplan ordnats – på en snötäckt äng- följde uppställning och uppdelning av lag. Spelet bestod av mycket skratt och rejäla tacklingar. Efter mer än en halvtimmes hård snörugbydrabbning var det dags för en kortare paus med efterföljande kampsportsträning.

Kampsportsträningen var för dagen inriktad på slag– och grundsparkar p.g.a. att nyrekryter fanns på plats.
Kampsportsträningen avbröts tillfälligt då det visade sig att en av ungdomarna fått sina fötter kraftigt nedkylda. Med detta gavs ett ypperligt tillfälle att demonstrera för gruppen hur man upptäcker förfrysningar och hur man åtgärdar detta på bästa sätt. Efter denna oplanerade fältmässiga aktivitet fortsatte kampsportsträningen.
Avslutningsvis visade en av cheferna för dagen upp en hoppfällning som alla deltagande fick prova på. Dagens aktivitet betecknades av de deltagande som inspirerande och lärorik.

Med rugby i januarisnön sätter NU-Sundsvall riktlinjerna för vad som komma skall. När vikingakampens prestigefyllda rugbybatalj stundar skall delegationen från NU-Nord försvara den ärorika segern från förra året.


  • Publicerad:
    2003-01-14 10:45