HÄLSA. Snus anses ofta vara ofarligare än rökning, men när det handlar om risken att drabbas av typ 2-diabetes verkar både snus och cigaretter vara lika farliga. En större undersökning ger starkt stöd för detta.

Snus sägs ofta vara mycket mindre farligt än rökning, men när det handlar om risken för att drabbas av typ 2-diabetes verkar det inte vara någon skillnad mellan snus och cigaretter. Enligt en så kallad prospektiv studie, där man följer en grupp under en längre period, visade att större konsumtion av snus ökade riskerna drastiskt.

54 000 män deltog i studien som visade att de som snusade fem till sex dosor per vecka löpte 40 procent ökad risk och de som snusade sju dosor per vecka löpte 70 procent ökad risk för typ 2-diabetes. Den senare gruppens intag motsvarar 1 paket cigaretter per dag.

— Anledningen till att vi bara tittade på män var för att vi ville ha personer som enbart snusade och inte kombinerade snusning och rökning. Andelen kvinnor som levde upp till dessa kriterier var helt enkelt för låg eftersom de inte snusar i lika stor utsträckning, säger Sofia Carlsson som är universitetslektor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Nikotin kan försämra insulinkänsligheten och en försämring av den leder till typ 2-diabetes menar man.

— Jag tycker att det är jättebra att det har kommit en ny studie på ett större svenskt underlag för i många fall är inte snusets hälsoeffekter så tydligt utforskade i studier med god kvalitet, säger Sofia Ljungdal som är utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten ger konstigt nog inga rekommendationer kring snusning, men konstaterar att snus är beroendeframkallande och att det skadar tandkött och munslemhinnan. Dessutom kan snus påverka fostret om man är gravid och risken för allt för tidig födsel ökar.

Det som ger studien extra tyngd är att den innefattar så många människor som dessutom aldrig har rökt.

Källa:

Storsnusare riskerar få typ 2-diabetes


  • Publicerad:
    2017-02-06 19:15