HOMOLOBBYN. Stockholms tingsrätt dömer en tidigare migrationskonsult till fyra års fängelse för att i tjänsten och på sitt tjänsterum ha våldtagit fyra unga män och ofredat två av dem sexuellt.

I mål B 5388-20 finner Stockholms tingsrätt PABLO Andres Leiva Salinas (19640620-1332) skyldig till våldtäkt på fyra män och sexuellt ofredande av två av dem.

De fyra männen bedöms i domen ha befunnit sig i beroendeställning till Salinas, då de vänt sig till honom med en förfrågan om hjälp i asylärenden.

Brotten ska ha begåtts på den nu 56-årige före detta migrationskonsultens kontor mellan den 1 oktober 2018 och den 17 oktober 2019.

De fyra männen har vid de olika brottstillfällena definierats som ”asylsökande”, ”papperslösa”, ”väntande på verkställighet av utvisning” eller ”arbetande under tillfälligt arbetstillstånd”.

Bevisningen mot den förre migrationskonsulten utgörs främst av muntlig bevisning som förhör med målsägande samt ett flertal vittnen. 56-åringen lämnade vid förhandlingen inga kommentarer.

Tingsrätten fann att brottens straff – efter en sänkning av straffvärdet i beaktande av det faktum att den tilltalade förlorat sin anställning och sannolikt kommer få svårt att få anställning inom sitt verksamhetsområde – landar på fyra års fängelse. Den dömde åläggs dessutom betala skadestånd till brottsoffren.

Brottsoffren i beroendeställning
I en kommentar till domen betonar rådmannen Caroline Hedvall att själva kärnfrågan i detta mål varit huruvida brottsoffren ska bedömas ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation emedan de sökt upp migrationskonsulten för att få hjälp i sina asylprocesser och denne då otillbörligt utnyttjat detta.

Så här resonerade kammaråklagare Paulina Pilati från City åklagarkammare:

— Jag menar att de här männen har upplevt att de befunnit sig i en slags beroendeställning till 56-åringen. De har sökt upp honom för att få hjälp och rådgivning i sin asylprocess eller i sin rätt att få stanna i Sverige. Kärnfrågan vid rättens prövning är om männen har varit i en särskilt utsatt situation, vilket jag anser att de varit. De har uppfattat att de måste ha sex med honom för att få hjälp att få stanna i Sverige. Målsägandena har inte deltagit frivilligt.

Har jobbat för HBTQ-asylsökares och illegala invandrares rättigheter i många år
Pablo Salinas har fram till sitt avskedande sedan 90-talet tjänstgjort på det skattefinansierade RFSL Stockholms kansli och och varit engagerad i Projekt Newcomers, där HBTQ-asylsökare och illegala invandrare serveras ”aktiviteter, upplysning och rådgivning på en trygg plats”.

Petterssons Blogg med flera konstaterar att invandraren Pablo Salinas inte bara sedan många år är medlem i Socialdemokraterna – han har dessutom representerat partiet som landstingspolitiker. Pettersson kommenterar:

Jag undrar när statsminister Stefan Löfven (S) ska bjudas till TV-sofforna och förklara värdegrunden bland medlemmarna i SAP…


  • Publicerad:
    2021-04-22 09:55