DEBATT. En socialdemokratisk politiker, Jan-Erik Andersson, vädrade sin syn på demokrati i tidningen Ystads allehanda under veckan. En av Nordfronts korrespondenter benar lite i insändaren och väldigt snart växer en väldigt antidemokratisk bild fram.

Skärmdump från Ystads allehanda. Lägg märke till den komiska bildtexten.

Ystads allehanda har publicerat en insändare från den socialdemokratiske politikern Jan-Erik Andersson i vilken han beklagar sig över att Nordiska motståndsrörelsen får demonstrera. Han påstår i sin text att de nordiska runorna på Motståndsrörelsen fanor är symboler för judeutrotning. Dessa runor skall därför inte få visas offentligt. Han anser att detta omedelbart bör prövas i domstol och om domstolen beslutar att de inte är olagliga måste man helt sonika ändra lagarna så att de blir olagliga.

Jan-Erik Andersson, den odemokratiske demokratikämpen.

Andersson går vidare och kallar de nordiska runorna för svastikor, alternativt symboler, och vid användning av dessa skall man straffas, detta för att man då tydligen inte företräder den svenska demokratin vilken är inskriven i vår grundlag.

Möjligheten att yttra sig med just symboler står skrivet i yttrandefrihetslagen och den är en grundlag. Något som nu borde begränsas. ”Delar man inte grundlagens värderingar utan demonstrerar mot den ska man buras in.” enligt Andersson. Med tanke på socialdemokratins långa historia av att använda sig just av demonstrationer för att ändra grundlagarnas värderingar kanske Andersson även anser att de själva har handlat orättfärdigt?

Han verkar också vilja förhindra att personer ska kunna demonstrera mot grundlagarnas värderingar. Detta borde till exempel gälla EU-medlemskapet eller om Sverige skall vara en monarki. Med hans egen logik borde inte ens han själv få lov att demonstrera om han skulle vilja ändra den grundlagsskyddade mötesfriheten, det vill säga precis densamma som han nu säger sig vilja ändra.

Vidare tycker Andersson att polisen bör stoppa Nordiska motståndsrörelsen demonstrationer, ”Det finns lagliga möjligheter till detta.” Dock nämns inget mer konkret på vilka lagar dessa möjligheter skulle kunna vila på, kanske för att det inte finns några sådana i nuläget.

Insändaren fortsätter med: ”Yttrande- demonstrationsrätten är viktig, men demokratin måste ligga i botten. Delar man inte de demokratiska värderingarna ska man inte få demonstrationstillstånd.” Man skulle kunna tolka detta som att Andersson anser att alla partier som försöker begränsa Motståndsrörelsens grundlagsskyddade rättigheter som; yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet, alltså inte bör få några demonstrationstillstånd i framtiden.

Andersson fortsätter i slutklämmen av sin text med att försöka sätta likhetstecken mellan Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen. Han frågar sig bland annat när tidningarna kommer att rapportera nästa judeförföljelse från Sverigedemokraterna.

Uppenbarligen har han inte någon större insikt i hur Sverigedemokraternas ledning ser ut i dagens läge, men kanske några uttalanden från Sverigedemokraterna själva skulle kunna upplysa honom? Till exempel när Richard Jomshof yttrade sig på Facebook när han ansåg att ”antisionism är mångt och mycket antisemitism.”

En judeförföljande Sverigedemokrat?

Eller när Anna Hagwall ville införa begränsningar så att ingen familj, etnisk grupp eller företag direkt eller indirekt skulle kunna kontrollera mer än fem procent av media. Detta tolkades av ledningen som antisemitiskt och Hagwall blev därefter politisk vilde. Jimmie Åkesson svarade i lördagsintervjun med Sverige radio:

”– Ja, antisemitiska strömningar vill vi inte ha i vårt parti överhuvudtaget.”

Andersson avslutar med en önskan att folk bara ska rösta på partier som delar de demokratiska värderingarna och uppfattningen att alla människor har ett lika värde. Man kan undra om Andersson anser att alla åsikter också har ett lika värde?

Källor:
Sluta ge nazister tillstånd att demonstrera
Viktigt för SD att visa nolltolerans mot antisemitism


  • Publicerad:
    2017-10-07 21:00