SOSSEVÅLD. Under ett av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) i Skånes medlemsmöte uppstod bråk och osämja. På väg hem blir en av mötesdeltagarna senare misshandlad av tre andra SSU:are.

I tisdags dömdes två SSU:are, 19 respektive 20 år, för misshandel på en av sina förbundskamrater. En tredje gärningsman är åtalad, men befinner sig just nu i utlandet.

Åtalet mot de tre gärningsmännen föranleddes av en händelse den nionde maj i år. Det var under ett av SSU Skånes medlemsmöten som en av deltagarna, en 23-årig man, känt att han blivit ”kränkt” på grund av sitt ursprung. 19-åringen, som ska ha legat bakom ”kränkningen”, tillbakavisar dock anklagelserna och menar att de bara retats lite med varandra. 23-åringen uppges dock ha blivit förbannad och hotat att slå en stol i huvudet på 19-åringen.

En timme senare lämnar 23-åringen möteslokalen och beger sig hemåt. Då dyker 19-åringen upp tillsammans med två andra kamrater. De tre gärningsmännen puttar 23-åringen till marken och överröser honom med sparkar och slag, sedan lämnar de platsen i bil. Senare konstaterades det på sjukhus att den 23-årige mannen fått en skallfraktur samt två avslagna tänder.

Några dagar senare grips två av männen och åtalas för grov misshandel. Båda erkänner brott, men nekar till att misshandeln skulle ha varit grov. Tingsrätten höll med de båda männen och misshandeln bedöms ”vara av normalgraden”. 19-åringen döms till 160 timmars samhällstjänst. Den andre gärningsmannen döms till skydds­till­syn med sär­skild fö­re­skrift samt kommer ge­nom­gå be­hand­ling av­se­en­de sin psy­kis­ka häl­sa. De båda ska även betala skadestånd på 18 300 kro­nor. Den tredje gärningsmannen väntar åtal efter sin utlandsvistelse.

Källa:
Fullt slags­mål ef­ter skånskt SSU-möte


  • Publicerad:
    2013-09-17 18:00