INRIKES. Socialdemokraterna anmäls för att ha skickat ut mass-SMS om att rösta på dem under EU-valdagen.

Under EU-valdagen fick över en halv miljon väljare ta emot SMS från Socialdemokraterna som uppmanade människor att rösta på dem. Meddelandet löd ”Rösta på S i dag för trygghet, jobb och jämlikhet – mot de som hotar kvinnors och arbetares rättigheter!”

Nu har Konsumentverket fått in 18 anmälningar och Justitieombudsmannen 8 diton mot Socialdemokraterna. Flera anmälare undrar om massutskicket är förenligt med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Källa:
S skickade ut mass-sms – nu anmäls partiet


  • Publicerad:
    2019-05-27 19:25