SOCIALDEMOKRATERNA. Nätradion Granskning Sverige publicerade den 20 april ett inslag om Socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens kopplingar till våldsvänstern och kommunismen.

EXPO pekas ut som navet i detta samarbete för att bekämpa politisk opposition. Anonyma tipsare likväl som offentliga personer inom den socialdemokratiska median hörs i programmet och bekräftar bilden av hur man förtalar, demoniserar och tystar ner meningsmotståndare.

Från programmets beskrivning:

Granskning Sverige har fått ett tips från Janne, som under många år haft en hög position inom fackföreningsrörelsen och har god inblick hur kontakten mellan Socialdemokraterna och fackföreningarna sköts. Janne berättar en skakande historia om hur Socialdemokraterna och fackföreningarna samarbetar med extremvänstern för att motarbeta SD. Janne berättar hur Stefan Löfven organiserat upp ”spontana och folkliga” motdemonstrationer mot SD.

Mycket av vad som sägs har motsvarigheter till hur etablissemanget har agerat mot den nationella rörelsen.

Lyssna nedan:

Vissa segment kan vara av stort intresse.

06:57 ”Enligt Janne har socialdemokraternas plan i mångt och mycket gått ut på att genom motdemonstrationer och kontakter inom media påverka opinionen att tro att Jimmie Åkesson har vanligt folk emot sig. När människor sedan likt den irriterade mannen på plats reagerar, ska man systematiskt framhålla att man är hotad. På detta sätt får man SD att framstå som en liten, extremistiskt sekt där medlemmarna hotar alla som inte håller med deras åsikter.”

20:00 ”Enligt Eva (Franchell, red anm.) förfogar Socialdemokraterna över en hel presstab, och ett helt PR-maskineri. I sin bok Väninnan tar hon ett exempel från valrörelsen 2002. ’PR-gänget tar tag i bilden av moderatledaren Bo Lundgren. Den sprider sig via media, fackförbund och organisationer. Överallt finns det en kompis, som kan upprepa att Bo Lundgren är en iskall och genomtråkig skattenisse.’ Vi frågar Eva om detta egentligen hjälper.

— Om du vill nå ut, om du har mycket annonser på stan, om du har resurser att skicka ut människor som pratar och sånt där så är det klart att, så, och att du också får hjälp med hur du uttrycker dig och så där, det är klart att det hjälper. De gör ju inte det för skojs skull utan, det tror jag ju att det gör. Jag vet inte om det är bra för politiken men det är klart att de får ju, om man vill vinna val så hjälper det.”

26:12 ”Vi kan alltså konstatera att det helt klart är möjligt att Jannes uppgifter kan stämma. Men då återstår ändå en fråga. Hur har det egentligen gått till? Demonstrationerna i Malmö organiserades av Vänsterpartister och andra kommunist- och feministgrupper. Har verkligen kommunister, socialdemokrater och extremvänstern något samarbete?”

31:30 ”Vi ställer oss frågan hur samarbetet egentligen ser ut idag mellan socialdemokrater och kommunister. Enligt Janne sker samarbetet idag mer öppet än någonsin. Navet i detta samarbete är tidskriften EXPO.”

36:20 ”I princip hela fackföreningsrörelsen och många socialdemokratiska höjdare gick och demonstrerade tillsammans med extremvänstern i Kärrtorp 2013. Demonstrationen arrangerades av, och i samarbete med, bland annat Megafonen, Rättvisepartiet Socialisterna, Revolutionära Fronten och AFA. Organisationer som alla hyllar våld som metod.”

41:09 ”Sammanfattningsvis vet vi att Socialdemokraterna har en historia av mörkläggning och att man ljuger. Gunnar Wall lyfter till exempel sjukhusaffären och Palmeutredningen. Vi vet att den påstådda fiendskapen med kommunismen är betydligt överdriven, i många fall rent av lögnaktig, eftersom så många inom socialdemokratin kan kopplas ihop med kommunismen. Vi vet att Socialdemokraterna har ett helt PR-maskineri och en presstab till sitt förfogande. Vi vet också att Socialdemokraterna öppet demonstrerar ihop med antidemokratiska kommunistgrupperingar, och sist men inte minst vet vi att vänsterextremistiska EXPO sitter på en central position inom den socialdemokratiska och fackliga rörelsen.”


  • Publicerad:
    2014-04-26 21:35