VALÅR. En ny populistisk politik som liknar Sverigedemokraternas, det är Socialdemokraternas nya framgångsrecept inför valet 2018. Men en granskning av Fjällsjö Nyheter visar att det är tomma ord bakom Socialdemokraternas nya populism.

De senaste månaderna har både Moderaterna och Socialdemokraterna tävlat med varandra om att likna Sverigedemokraterna mest i beskrivningen av sin migrationspolitik.

Finansminister Magdalena Andersson, en utpräglad ”politisk teknolog” av ryskt snitt, har till och med gått ut och påstått att ”Integrationen inte fungerar” och sagt åt migranter att ”sök er till ett annat land”.

Retoriken har inte fungerat och medan Socialdemokraterna fortsätter att rasa i opinionsmätningarna splittras partiet på lokal nivå. Detta visar att den nya politiken, som Socialdemokraterna tidigare kallat ”fascistisk”, inte anses trovärdig av väljarna.

Nya lögnen: ”I nivå med de andra EU-länderna”
Kärnan i Socialdemokraternas bedrägliga valargument är att partiets migrationspolitik numera är ”i nivå med de andra EU-ländernas”. Men en granskning som Fjällsjö Nyheter gjort visar att detta inte stämmer.

I verkligheten finns ingen enhetlig EU-nivå för flyktingmottagandet. Samtidigt som Tyskland och Sverige tar emot enorma mängder asylsökare tar länder som Estland och Ungern nästan inte emot några alls. Att – som statsminister Stefan Löfven gör – påstå att Sveriges migrationspolitik ”ligger i nivå med de andra EU-länderna” är alltså fullständigt nonsens.

Exempelvis tar Sverige emot många gånger fler asylsökare per invånare än jämförbara EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna. Sanningen är att Sveriges migrationspolitik är mycket mer liberal än alla andra EU-länders, förutom Tyskland.

Att det kommer färre asylsökare till Sverige just nu beror i första hand på att migrantvågen till EU kollapsat efter den tillfälliga bubbla som uppstod när Turkiet på ren jävelskap ”öppnade kranen” 2015. I andra hand beror det på att Löfven gjort Sveriges migrationspolitik mindre extrem än Tysklands.

Att Sveriges migrationspolitik fortfarande är mer extrem än andra EU-länders bevisas dessutom av att Socialdemokraterna frivilligt tagit emot tusentals afrikanska och syriska migranter från Italien och Grekland, vilket strider mot EU:s lagar om att migranter ska söka asyl ”i första EU-land”. Mottagandets omfattning är dessutom helt oproportionerligt i jämförelse med andra EU-länder.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-05-27 11:00