KORRUPTION. I åratal gav socialdemokraterna i Sigtuna de flesta av kommunens bygguppdrag till Peab och blev som en händelse sponsrade av byggföretaget. Men mönstret är inte nytt, det har iakttagits förut.

Peab sponsrade socialdemokraternas valkampanj och fick sedan många av kommunens bygguppdrag. Fotomontage: Facebook.

SVT:s Uppdrag granskning avslöjar att socialdemokraterna i Sigtuna under flera år reglementsvidrigt gav byggbolaget Peab de flesta av kommunens bygguppdrag. Under valrörelsen 2010 bekostade sedan byggbolaget det socialdemokratiska partiets valstugor och valaffischer.

Anders Johanssons (S) period som kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna från 2002 inleds med hans vallöften om nya bostäder. En byggboom uppstår och de allra flesta uppdragen tillfaller Peab Bostad.

Personal på Peab bekräftar att kommunen vid tillfället kringgick LOU, lagen om offentlig upphandling, vilken föreskriver fri konkurrens om uppdrag mellan företag.

Anders Johansson heter idag Anders Sandén. Han förnekar att det skulle finnas något olagligt i samarbetet mellan partiledningen och byggjätten under den här perioden.

Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet, är dock av en annan uppfattning:

— Om det nu är så att man har ett möte och redan då bestämmer att ett bolag ska få leverera det här, så är det helt klart ett brott mot likabehandlingsprincipen eftersom andra företag inte har samma möjlighet att komma in och få vara med och leverera, eller ens konkurrera, säger hon.

En övervägande majoritet av de avtal som träffas mellan den socialdemokratiska partiledningen och Peab har undertecknats av just Anders Sandén och Tomas Andersson.

Uppdrag gransknings undersökning visar att affischer och valstugor till socialdemokraternas valkampanj 2010 betalades av Peab. De två valstugorna kostade 386 000 kronor exklusive moms och fakturan finns insmugen bland fakturor för ett byggprojekt.

Sandén vägrar konsekvent att medge att sponsring skulle ha ägt rum, även efter att han fått ta del av den ovan nämnda fakturan och dess sammanhang med byggprojektet.

— Jag har ingen anledning att tro att vi inte har gjort rätt för oss, kommenterar han.

Han förklarar att priset för valstugorna måste ha befunnits vara för högt och fakturorna därför returnerats till Peab, något som dock inte bekräftas av vad som står på fakturorna. Han avvisar vidare bestämt anklagelsen att byggföretaget skulle ha bekostat partiets valaffischer.

Det finns dock mejl som bekräftar att Sandén själv var högst delaktig i Peabs sponsring av valaffischerna. I slutet av augusti 2010 fick han ett mejl från Tomas Andersson. Rubriken lyder: ”Skyltar 7×10 meter”.

I mejlet står vidare att läsa:

För din kännedom har originalaffischerna (affisch på dig samt budskapsaffisch) skickats till Peab.

På Peab tvår man sina händer på central nivå men vill inte utesluta att sponsring ägt rum på lokal nivå:

… Det är möjligt att den lokala Peaborganisationen kan ha sponsrat både valstugor och banderoller i Sigtuna 2010.

Den här typen av korruption är inte unik i Sverige. Redan 2018 skrev Nordfront om en omfattande korruptionshärva med ”politiskt korrekta” förtecken i Jämtland. Bland huvudaktörerna återfinns även då byggföretaget Peab samt det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.


  • Publicerad:
    2020-09-03 13:15