BLODGIVNING. Socialstyrelsen sänker kraven för bögar som vill donera blod. Tidigare har det krävts att det måste gå ett år från dess att de haft bögsex, till att de ska få ge blod. Nu sänks gränsen till sex månader.

Genrebild. Foto: CC public domain.

Homosexuella män tillåts inte att bli blodgivare så länge de regelbundet har bögsex. Tidigare gällde att bögar måste vänta ett år efter sin senaste sexuella kontakt innan de tillåts donera blod. Nu sänker Socialstyrelsen tiden till sex månader.

Socialstyrelsen önskade först att sänka karenstiden till fyra månader, men förslaget fick kritik från regionerna ur en smittskyddssynpunkt.

Det skulle krävas att man använde NAT-tester, en testmetod för att upptäcka smitta via blodtester. Regionerna ansåg dock att användande av testmetoden skulle innebära organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

Trots att karenstiden för homosexuella blodgivare nu halveras, fortsätter bögarna att kritisera Socialstyrelsen. För kvinnliga homosexuella par, eller vanliga heterosexuella par är karenstiden tre månader från att man har haft en ny sexuell kontakt.

Anledningen till detta är att bögar har en större risk att ådra sig infektionssjukdomar som kan överföras via blod. Fram till år 2012 var det förbjudet för homosexuella män att donera blod med tanke på risken att överföra sjukdomen hiv.


  • Publicerad:
    2021-03-28 11:30