MYNDIGHETSUTÖVNING 10 december 2026 ska Socialstyrelsen ha slutfört regeringens uppdrag att utforska och motverka ”desinformation” om den egna myndigheten – samt ha skapat tillit till den hos behövande.

Socialstyrelsen får nu av Regeringen till uppgift att ”motverka desinformation” – om socialtjänsten.

— Vad socialtjänsten har för uppdrag är ingen diskussionsfråga, ryter socialminister Lena Hallengren (S) i DN.

Åtgärden motiveras med ”desinformationskampanjen” tidigare i år, där det i arabiskspråkiga medier gjordes gällande saker som att socialtjänsten systematiskt kidnappar barn i muslimska familjer.

— Man kan beskriva det mer som kulmen av en tid av ryktesspridning och felaktiga uppgifter om socialtjänsten, fastslår Hallengren.

— Med den erfarenheten så bör vi motverka både ryktesspridning och desinformation för att kunna nå ut med information till relevanta grupper, fortsätter hon.

Åläggs att skapa ”behövandes” tillit

Det som regeringen nu ålägger Socialstyrelsen är att ”föra en dialog om socialtjänstens arbete” med familjer och barn med anknytning till olika trossamfund och organisationer. Myndigheten ska vidare utarbeta en strategi för ”ett stärkande av förtroendet för socialtjänsten” hos dem som kan väntas behöva anlita dess tjänster.

— Det är viktigt att socialtjänsten har ett stort förtroende så att barn och unga och familjer som behöver deras stöd och hjälp inte tvekar att ta kontakt med socialtjänsten, betonar socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att utforska och beskriva de uppgifter som cirkulerar om hur myndigheten bemöter och driver ärenden rörande ”familjer med olika trosuppfattning och etnisk bakgrund”. Uppdragets slutredovisning är schemalagd till 10 december 2026.