INRIKES Straffet de två förövarna ska avtjäna för rån och grovt olaga hot blir ungdomsvård och skadestånd, där den förra påföljden kan innebära allt från krav på regelbunden inlämning av urinprov till vistelse på behandlingshem.

Två ynglingar med ursprung i Somalia rånade i juli Coop i Fredriksberg, Ludvika kommun. De två kom maskerade in i butiken, varefter en av dem höjde sitt skjutvapen och tvingade personalen samt en kund att lägga sig ned på golvet. Den beväpnade mannen deklarerade att en avrättning nu skulle verkställas och mantlade sitt vapen, en startpistol. Någon skjutning ägde emellertid aldrig rum, istället tvingade rånarna till sig kontanter och tobak.

Domar

När Falu tingsrätt nu tillkännager domarna i målet står det klart att straffet för båda gärningsmännen blir ungdomsvård för rån och grovt olaga hot. De åläggs även att betala skadestånd till offren. Enligt Falu Tingsrätt mål nummer B 2584-22 döms Usama Elmi, född 2007, för grovt olaga hot och rån till ungdomsvård, medan Abdulkadir Bashir Ibrahim, född 2005, döms för grovt olaga hot, rån, hot mot tjänsteman och 3 st ringa narkotikabrott till ungdomsvård. De båda dömda ska dessutom betala ett skadestånd till två butiksanställda på 25 000 kronor vardera, och 20 000 kronor till den kund som också hotades vid brottstillfället. Ingen av förövarna utvisas.

Den yngre av de två gärningsmännen befann sig vid brottstillfället på rymmen från en fängelsevistelse tilldömd för ett tidigare brott – en omständighet som i Sverige inte renderar någon utökad påföljd. Påföljden ungdomsvård inlemmades i Sveriges rättssystem 1 januari 2007 och verkställs i praktiken på väldigt olika sätt – som till exempel i form av krav på regelbundet inlämnande av urinprov eller genom vistelse av varierande längd på ett behandlingshem.