BORLÄNGE. Somaliern Mohamed Farah är förutom lärare på Domnarvets skola i Borlänge även djupt involverad i somaliska lokalföreningar och integrationsarbete i kommunen. Nu döms han för att ha sexuellt ofredat en 13-årig flicka som också var hans elev.

Mohamed Farah. Foto: Facebook.

Mohamed Abdikarim Farah (19800505-7438) från Borlänge dömdes nyligen av Falu tingsrätt för att ha sexuellt ofredat en 13-årig flicka, som var hans elev på Domnarvets skola i Borlänge. Enligt gärningsbeskrivningen ska Farah ha gjort detta genom att ”ställa sig tätt bakom henne, trycka sig mot henne och göra samlagsliknande rörelser”.

Flickan har enligt tingsrätten ”skildrat hur hon blev kall i händer och kropp samt hur hon kunde känna att Mohamed Farahs kön var hårt, vilket är detaljer som skänker än mer trovärdighet åt hennes uppgifter”.

Hon ska också omedelbart ha berättat om händelsen för både vänner och för skolans rektor.

Samtidigt frias Farah för ytterligare tre åtalspunkter för sexuellt ofredande mot flickor under 15 år, som också varit hans elever på Örnäs skola i Borlänge. Tingsrätten bedömer även deras berättelser som trovärdiga, men menar att själva gärningen – som i samtliga fall bestått i att han ovälkommet masserat deras axlar och rygg – i sig inte ”objektivt sett varit ägnade att kränka målsägandenas sexuella integritet” samt att Farahs uppsåt inte heller har varit att göra det.

”En stark kraft på Tjärna Ängar”
Mohamed Farah är en känd profil bland Borlänges somalier. Förutom att han alltså arbetar som lärare i hemspråk (somaliska) åt Borlänge kommun har han i många år varit ansiktet utåt för organisationen Umis, som hyllats i lokalmedia för sitt så kallade integrationsarbete. Det framgår inte någonstans vad förkortningen Umis står för, men i Stockholm finns en annan förening vid namnUtsatta muslimer i Sverige (UMIS).

I en artikel på Dalademokraten från 2016 beskrivs hur Umis mäklade fred med några ”ungdomar” från den mångkulturella stadsdelen Tjärna Ängar som kastat sten och bränt bilar. I artikeln på Dalademokraten beskrivs Umis som en ”somalisk förening” och ”en stark kraft på Tjärna Ängar”.


I egenskap av ordförande för Umis presenterar Mohamed Farah föreningens nya hemsida på somaliska i slutet av 2018.

Bland annat beskrivs hur föreningen anordnat så kallade nattvandringar i den mångkulturella stadsdelen.

— Och när det utbröt ett oroväckande läge på Tjärna Ängar nyligen med vandalisering, misshandel, attack mot blåljuspersonal, rykte om narkotikahandel med mera tog UMIS initiativ och kallade flera somaliska föreningar och politiker med somaliskt ursprung, berättar Abdullahi Sheikh Ali, verksamhetsledare, i artikeln.

I artikeln beskrivs också att dåvarande kulturminister Alice Bah Kunke besökte Umis och ”imponerades av deras arbete för integration och jämställdhet”. Kulturministern ses också på en bild i artikeln posera med representanter från Umis och man skriver att i samband med 1 maj det året ”sände Umis ut information via webben i området för att informera och även lugna boende”, vilket troligtvis syftar på den demonstration som Nordiska motståndsrörelsen höll i staden.

Umis tycks alltså vara en maktfaktor på Tjärna Ängar och en förening som är djupt involverad i kommunens integrationsarbete. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) mottog Umis år 2018 inte mindre än 498 995 skattekronor i bidrag för projektet ”Min röst gör skillnad”. Året innan fick man 714 720 skronor för projektet ”Värna om din framtid – II”. Årsredovisningen för 2019 finns i skrivande stund inte tillgänglig.

Umis: ”Domen är inte riktad mot organisationen”
Däremot anges fortfarande Mohamed Farah som kontaktperson för Umis på föreningens hemsidan och med anledning av det sökte Nordfront föreningen genom att ringa det nummer som uppges gå till kontaktpersonen.

Mohamed Farah anges fortfarande som kontaktperson på Umis hemsida. Skärmbild: umis.se. Klicka för förstoring.

På numret svarade en man med somalisk brytning, som förnekade att han var Mohamed Farah, men som inte heller ville uppge sitt namn. Han ville inte heller svara på några frågor, förutom att han förnekade att Mohamed Farah var kontaktperson för Umis. Istället hänvisade mannen till en mejladress dit Nordfront kunde skicka sina frågor.

Nordfront har i skrivande stund inte fått svar på mejlet, men i ett sms från samma nummer står det:

Domen är inte riktad mot organisationen. Föreningen har sina policy och interna rutiner för att hantera såna situationer och de frågor ni har nämnt i mejlet.

På fråga varför Mohamed Farah fortfarande anges som kontaktperson för Umis blev svaret:

Kontaktuppgifterna på hemsidan är gamla och kommer att uppdateras så fort webbansvarige kan och det kan ta tid med tanke på läget.

Personen som skickar sms:en vill inte uppge sitt namn och skriver att ”just nu har jag inget mer att tillägga”.

Nordfront har också utan framgång sökt Erik Nordin, som är rektor för Domnarvets skola, för att fråga ifall Farah fortfarande är anställd på skolan. Men både på Facebook och Linkedin uppger Farah att han är anställd som ”teacher” respektive ”teacher assistant” av Borlänge kommun.

För det sexuella ofredandet av flickan döms Farah att betala sammanlagt 2 500 kronor i dagsböter samt skadestånd till flickan på 7 000 kronor. Det lätta straffet är utdömt av domaren Lars-Erik Bergström, som också låg bakom skandaldomen mot Vera Oredsson efter den så kallade clownvinkningen, som senare kom att underkännas av hovrätten.

Tingsrätten motiverar sitt återhållsamma straff med ”hänsyn till den tid som förflutit och den omständigheten att Mohamed Farah torde mista sin anställning på grund av brottet”. Farah är medborgare i Somalia, men åklagaren har i ärendet inte yrkat på någon utvisning.

Källa:
Falu tingsrätt: Mål nr: B 441-19


  • Publicerad:
    2020-03-17 17:15