INRIKES. SOS Alarm klarade inte att tyda GPS-koordinater, vilket ledde till att en skallskadad tolvårig pojke med kraftiga blödningar från huvudet fick vänta över en timme innan ambulansen lyckades ta sig fram till olycksplatsen.

Ur SOS Alarms PR-film om hur det är att jobba där. ”På de här två åren har jag blivit både ambulansdirigent och räddningsåtgörare”. Skärmbild: Youtube.

Det var i maj förra året som en tolvårig pojke ramlade från en hög höjd vid Söderåsens nationalpark i Skåne och skadade huvudet vilket ledde till kraftiga blödningar.

När ambulans tillkallades förstod inte operatörerna på SOS uppgifterna om var olyckan inträffat – trots att de fick GPS-koordinaterna. Detta ledde till att pojken med skallskador fick vänta i över en timme innan han kunde få hjälp från en ambulans.

SOS-operatörerna klarade heller inte att ställa rätt frågor för att få reda var olycksplatsen var så att ambulansen kunde ta sig dit.

”Det bästa är att man kommer i kontakt med samhällsviktiga funktioner” säger en medarbetare på SOS Alarm. Skärmbild: Youtube.

En utredning påvisar att SOS-personalen inte hade den kompetens som behövs. Positionering av olycksplatsen försvårades av att personalen hade brister i intervjuteknik och att hantera sitt kartstöd.

Operatörerna fick GPS-koordinater från de som ringde in, men de förde in dem på ett felaktigt sätt. De felaktiga uppgifterna låg kvar i systemet hela 43 minuter efter det första larmet.

Istället för att fråga från vilket håll de som tillkallade ambulansen kommit in i nationalparken och hur de rört sig vidare, koncentrerade sig operatörerna på vad de inte kunde finna på sin karta.

Dålig mobiltäckning och bristande lokalkännedom ska också ha spelat in när det gäller fördröjningen av ambulansen.

Föräldrarna anmälde även ambulansvården som de anser ha gett ett amatörmässigt intryck.

Källa:
SOS Alarm kunde inte lokalisera skallskadat barn


  • Publicerad:
    2019-08-18 18:10