INRIKES. Från och med juli månad så kommer du att få ett varnings-sms från SOS Alarm om du råkar befinna dig i närheten av en fara, exempelvis ett terrordåd eller en olycka.

Det var i mars i år som regeringen la fram en proposition om att man via sms ska kunna varna personer som befinner sig i närheten av en plats där en olycka skett eller ett sms med varningar om allvarliga händelser som till exempel terrordåd, bränder och gasutsläpp. Propositionen gick igenom och den träder i kraft den 1 juli.

— Det kan vara vid större bränder, vädersituationer eller eventuella terrorattentat där vi och den ansvariga myndigheten vill gå ut och varna allmänheten och ge instruktioner på hur man ska agera, säger Linda Boholm Lundemo, pressinformatör vid SOS Alarm.

SOS Alarm kan idag bara skicka ut varningar till personer som har ett registrerat abonnemang i just det drabbade området men från och med juli kommer alla som befinner sig där att få varningar och instruktioner via sms.

— Vi skickar ut ett informationsmeddelande till teleoperatörerna, som ser vilka abonnenter som befinner sig i det aktuella området och skickar vidare meddelandet till dem. Det ger effekten att rätt information kommer till rätt personer, säger Boholm Lundemo.

Lagändringen innebär att mobiloperatörer kommer att vara skyldiga att se till att meddelandena förmedlas, vilket innebär att de kommer ha rätt till att behandla uppgifter om personers abonnemang och position. Det kommer dock att finnas bestämmelser om när uppgifterna ska raderas.

Källa:
Viktig information ska skickas ut med sms


  • Publicerad:
    2017-06-17 20:50