UTRIKES Den spanska coronanedstängningen stred mot grundlagen, enligt den högsta domstolen i landet. Nu får bötfällda tillbaka pengarna.

Tidigare i år klargjordes i ett beslut från Spaniens högsta domstol att det undantagstillstånd som utlystes under tre månader förra året stred mot grundlagen då detta berövade medborgarna sina grundläggande rättigheter.

Under nedstängningen delades böter ut till dem som bröt mot restriktioner, men nu meddelar det spanska inrikesdepartementet att dessa personer ska få pengarna tillbaka.

Totalt har över en miljon böter delats ut till karantärbrytarna, totalbeloppet är okänt.