INRIKES. Medan dödstalen för covid-19-patienter eskalerar på Sveriges sjukhus, där syrgas för äldre svenskar slentrianmässigt ersätts med andningshämmande morfin – lägger man nu ner det välutrustade fältsjukhuset i Älvsjö. Det har aldrig använts.

Journalisten Ivar Arpi jämför behandlingen av de äldre under coronakrisen med gamla tiders ättestupa.

Anestesiologen Kajsa Giesecke uttryckte redan i början av april kritik mot Region Stockholms sjukhusledning. Hon fann det obegripligt att man inte öppnade det då just färdigställda specialdesignade fältsjukhuset.

Hon betonade särskilt att fältsjukhusets goda tillgång på syrgas och patientplatser hade kapacitet att täcka den brist som rådde på flera akutsjukhus i staden.

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, hade lördagen den 4 april med stor entusiasm stolt tillkännagivit att fältsjukhuset skulle öppna måndagen den 6 april.

Det inträffade aldrig. Eriksson hänvisade samma måndag till att behovet av sjukhusets kapacitet plötsligt saknades.

Idag meddelar Region Stockholm att sjukhuset läggs ner. 140 vårdplatser för covid-19-patienter kom aldrig till användning.

— Vi ska med omedelbar verkan börja avvecklingen av fältsjukhuset, kommenterar Björn Eriksson idag och tillägger:

— Vi har haft fältsjukhuset i två månader och inte behövt ta emot en enda patient. Gjorde vi fel? frågar han och svarar själv:

— Prognoserna uppåt och intensivvårdsplatserna bedömdes inte räcka länge. Det satte fokus på behovet att bygga en utökad kapacitet inom sjukvården. Vi såg det som en hemförsäkring, något vi hoppades slippa använda men behövde ha.

Ett sjukhus med ypperlig kapacitet för syrgasbehandling läggs alltså ned, samtidigt som många äldre svenskar avlider i syrebrist – ofta en framkallad sådan, då man i ”behandlingen” ersätter syrgasen med andningshämmande morfin.

Journalisten Ivar Arpi går här i SVD så långt som att tala om aktiv dödshjälp och använder till och med ordet  ”ättestupa”.

Även statsminister Stefan Löfven medger nu i en intervju för Aftonbladet att väl många äldre svenskar avlider i covid-19:

— Sedan måste vi samtidigt erkänna att den delen som handlar om äldreomsorgen, vad gäller smittspridning, det har inte fungerat. Det är uppenbart. Vi har för många äldre som har avlidit.


  • Publicerad:
    2020-06-04 17:05