Förslaget om lagändring av tvångssterilisering av personer som byter kön har följts av en ensidig debatt. En sak som är alarmerande är det faktum att fostrens välbefinnande inte tas upp någonstans. Nordfronts redaktion bestämde sig för att ta reda på vad oberoende experter hade att säga om saken.

Paulina Forslund, författaren till artikeln ”Att äta kakan och ha den kvar – sterilisering vid könsbyte”, säger så här angående debatten:

”Jag utgår alltid från nationalsocialismens principer då jag skriver. När jag bestämde mig för att ta upp det omdebatterade ämnet rörande tvångssterilisering av människor som byter kön hänvisade jag till naturens lagar och användandet av sunt förnuft. Jag är inte utbildad i ämnet men vet trots det att kroppens hormonbalans påverkar fostret i stor utsträckning. Så sent som igår läste jag om hur extremt känsligt barnet är under fosterstadiet. Om ett glas vin kan störa fosterutvecklingen och till och med resultera i missfall så skulle kvinnokroppar som genomgått onaturliga hormonbehandlingar samt operationer verkligen kunna ses som ett ogenomtänkt biologiskt experiment.”

För att få expertis-svar i ämnet bestämde sig Nordfronts redaktion för att skicka mejl till professorer, specialistläkare, överläkare och forskare i *obstetrik, gynekologi och **endokrinologi. Vi kontaktade ett flertal sakkunniga utan kopplingar till varandra och från olika delar av landet. Notera att forskning i området är så gott som obefintlig och att de som svarat utgått från vanliga kvinnor som inte bytt kön eller blivit behandlade med hormoner. De två som mejlade tillbaka först svarade som följer:

Fråga 1: På vilket sätt påverkas fostrets utveckling av kvinnans hormoner?

Svar specialistläkare i obstetrik och gynekologi: ”Under en graviditet har en kvinna höga halter av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Hormonerna produceras i stor omfattning inne i moderkakan. Fel halter av dessa hormoner stör graviditetens friska utveckling.”

Svar professor samt överläkare i endokrinologi: ”Hormonutsöndringen hos kvinnan under en graviditet är A och O för att skapa en så gynnsam miljö som möjligt åt fostret.”

Fråga 2: Hur kan, ur en medicinsk synvinkel, en manlig kropp styrd av testosteron inverka på fostrets utveckling?

Svar specialistläkare i obstetrik och gynekologi: ”Testosteron påverkar i synnerhet flickfoster genom att maskulinisera bland annat könsorganen så att man kan se en förstorad klitoris och i vissa fall hermafrodit liknande drag.”

Svar professor samt överläkare i endokrinologi: ”Om fostret är en flicka blir det viriliserat om ”mannen”, hen, fortsätter med testosteron. För att tala klartext, de yttre och inre könsorganen blir mer eller mindre pojkliknande.”

Fråga 3: ”Tycker du att det är underligt att frågan om fostrens utveckling/välbefinnande inte tas med i debatten om sterilisering av människor som byter kön?”

Svar specialistläkare i obstetrik och gynekologi: ”Ja, ska lagen om sterilisering komma att hävas måste dessa frågor tas upp. Det borde ligga i allas intresse att se till de ofödda barnens hälsa.”

Svar professor samt överläkare i endokrinologi:” Nej det är inte underligt, vissa kanske inte vill veta svaren. Det är dock anmärkningsvärt ur ett medicinskt perspektiv att man inte forskar mer i området.”

*Läran om graviditet och förlossning. Innefattar bland annat det kvinnliga bäckenets och de kvinnliga könsorganens anatomi, graviditetens fysiologi och patologi.
**Läran om kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner.


  • Publicerad:
    2012-01-25 00:00